: put it down to experience hoặc cố gắng học hỏi điều gì từ sự thất bại hoặc sai lầm, thay vì than trách hay bối rối – My book was rejected by the publisher today. Oh well, put it down to experience. * Quyển sách của tôi hôm nay đã bị nhà xuất bản từ chối. Thôi, lấy đó làm kinh nghiệm vậy.

Đang xem: Put down là gì và cấu trúc cụm từ put down trong câu tiếng anh

Dưới đây là một số câu ví dụ có thể có liên quan đến “put it down to experience”:

When her second novel was rejected by the publisher, she put it down to experience and began another one

Khi cuốn tiểu thuyết thứ hai của cô ta bị nhà xuất bản từ chối, cô ta chấp nhận điều đó như một bài học và bắt đầu viết một cuốn khác

All you can really do is complete the job, keep the client happy and put it down to experience.

Tất cả những gì các bạn có thể thực sự làm được là hoàn thành công việc, giữ cho khách hàng hài lòng và chấp nhận trải nghiệm.

put something down to experience / chalk something up to experience

thất bại là mẹ của thành công

there”s nothing we can do about it now. we”ll just have to put it down experience

bây giờ chúng ta không thể làm gì khác. chúng ta chỉ có thể rút kinh nghiệm cho lần sau thôi

I put it down to his pride.

Điều đó tôi quy cho là ở tính kiêu căng của hắn.

Put it down there.

Để nó xuống đây.

Put it down!

Bỏ nó xuống!

Please put it down.

Vui lòng đặt cái đó xuống đất.

To put down

Dẹp đi ; Ghi lấy ; Để xuống, đặt ; mua chịu ; hạ giá.

To put down

Dẹp đi; Ghi lấy; Để xuống, đặt; mua chịu; hạ giá.

You should put it down.

Bạn nên để nó xuống.

Xem thêm: 200+ bộ đồ thờ gốm sứ bát tràng đẹp cao cấp đầy đủ dòng men, đồ thờ bằng gốm sứ giá tốt tháng 1, 2023

Experience handed down from generation to generation.

Kinh nghiệm được truyền từ đời này sang đời khác.

You have to take that fence down and put it back where it belongs.

Bạn phải dỡ hàng rào xuống và đặt nó lại vị trí cũ của nó.

Put it down anywhere you like.

Đặt nó xuống đâu tùy anh.

If a horse breaks its leg, it usually has to be put down.

Nếu một con ngựa bị gãy chân thì nó thường hay bị giết chết.

She”s always been bad-tempered. I put it down to her unhappy childhood.

Cô ấy luôn luôn cáu kỉnh. Tôi cho rằng đó là do thời thơ ấu không hạnh phúc của cô ấy.

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ anhhung.mobi.

Xem thêm: Nhuộm Phục Hồi Tóc Là Gì? ? Những Sự Thật Về Tóc Bạn Cần Biết!!!

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập anhhung.mobi English anhhung.mobi University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
English–Dutch Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *