Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 170

x + y831051386328475 413620 378
x - y1749188108623 795157 932
x
y
Đáp án:
x + y831051386328475 413620 378
x - y1749188108623 795157 932
x3328599109925 809231 223
y5077787218549 604389 155

Bài 2 trang 108 VBT Toán 4 Tập 2: . Một trường học toàn bộ 1025 học sinh, trong số ấy số học sinh nữ thấp hơn so cùng với số học sinh nam là 147 bạn. Tính số học viên nữ, số học sinh nam của ngôi trường đó.

Đáp án:

Tóm tắt


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 170

*

Bài giải

2 lần số học viên nữ là:

1025 – 147 = 878 (học sinh)

Vậy số học sinh nữ là:

878: 2 = 439 (học sinh)

Số học viên nam là:

439 + 147 = 586 (học sinh)

Đáp số: 439 học viên nữ

586 học sinh nam

Bài 3 trang 109 VBT Toán 4 Tập 2: Số trung bình cộng của 2 số là 262. Số trước tiên lớn hơn số lắp thêm hai là 226. Tìm 2 số?

Đáp án:

Tóm tắt


*

Xem thêm: Xét Nghiệm Vs Là Gì ? Xét Nghiệm Tốc Độ Máu Lắng Để Làm Gì

Bài giải

Tổng 2 số yêu cầu tìm là:

262 ×2 = 524

2 lần số thứ nhất là:

524 + 226 = 750

Vậy số đầu tiên là: 750: 2 = 375

Số vật dụng hai là 375 – 226 = 149

Đáp số: Số đầu tiên là: 375

Số thứ hai là: 375

Bài 4 trang 109 VBT Toán 4 Tập 2: Số trung bình cùng 2 số bằng 1000. Nếu như số sản phẩm hai giảm sút 468 đơn vị chức năng thì sẽ ra số vật dụng nhất. Kiếm tìm 2 số đó?

Đáp án:

Tóm tắt


*

Bài giải

Tổng của 2 số nên tìm là:

1000 × 2 = 2000

2 lần số thứ nhất là:

2000 – 468 = 1532

Vậy số thứ nhất là: 1532: 2 = 766

Số máy hai là: 766 + 468 = 1234

Đáp số: Số đầu tiên là: 766

Số trang bị hai là: 1234

Bài trước:
Bài 169: Ôn tập về kiếm tìm số trung bình cộng (trang 106 VBT Toán 4 Tập 2)Bài tiếp: Bài 171: Ôn tập về tìm nhì số khi biết tổng hoặc hiệu cùng tỉ số của nhì số kia (trang 110 VBT Toán 4 Tập 2)

Giải Vở bài bác tập Toán 4

Giải VBT Toán 4 Tập 1

Chương 1: Số từ bỏ nhiên. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượngBài 1. Ôn tập các số cho 100 000 (trang 3 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 2. Ôn tập những sô cho 100 000 (tiếp theo) (trang 4 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 3. Ôn tập những số mang lại 100 000 (tiếp theo) ( trang 5 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 4. Biểu thức có chứa một chữ (trang 6 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 5. Rèn luyện (trang 7 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 6. Các số gồm 6 chữ số (trang 8 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 7. Rèn luyện ( trang 9 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 8. Hàng với lớp (trang 10 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 9. So sánh các số có rất nhiều chữ số (trang 11 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 10. Triệu và lớp triệu (trang 12 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 11. Triệu và lớp triệu (tiếp theo) (trang 13 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 12. Rèn luyện (trang 14 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 13. Luyện tập (trang 15 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 14. Hàng số tự nhiên (trang 16 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 15. Viết số thoải mái và tự nhiên trong hệ thập phân (trang 17 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 16. đối chiếu và xếp thứ tự các số tự nhiên và thoải mái (trang 18 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 17. Luyện tập (trang 19 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 18. Yến, tạ, tấn (trang đôi mươi VBT Toán 4 Tập 1)Bài 19. Bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng (trang 21 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 20. Giây, thế kỉ (trang 22 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 21. Rèn luyện (trang 23 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 22. Tìm kiếm số trung bình cùng (trang 24 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 23. Luyện tập (trang 25 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 24. Biểu đồ vật (trang 26 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 25. Biểu trang bị (tiếp theo) (trang 27 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 26. Luyện tập (trang trang 29 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 27. Rèn luyện chung (trang 31 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 28. Tự kiểm tra (trang 33 VBT Toán 4 Tập 1)Chương 2: bốn phép tính với những số trường đoản cú nhiên. Hình họcBài 29. Phép cùng (trang 35 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 30. Phép trừ (trang 36 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 31. Rèn luyện (trang 37 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 32. Biểu thức có chứa nhị chữ (trang 38 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 33. Tính chất giao hoán của phép cộng (trang 39 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 34. Biểu thức có chứa cha chữ (trang 40 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 35. Tính chất kết hợp của phép tính cộng (trang 41 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 36. Rèn luyện (trang 42 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 37. Tìm nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhị số kia (trang 43 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 38. Rèn luyện (trang 44 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 39. Luyện tập chung (trang 45 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 40. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (trang 46 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 41. Hai tuyến phố thẳng vuông góc (trang 47 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 42. Hai đường thẳng song song (trang 49 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 43. Vẽ hai tuyến đường thẳng vuông góc (trang 51 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 44. Vẽ hai tuyến đường thẳng tuy vậy song (trang 52 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 45. Thực hành vẽ hình chữ nhật (trang 53 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 46. Thực hành thực tế vẽ hình vuông vắn (trang 54 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 47. Luyện tập (trang 55 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 48. Luyện tập chung (trang 57 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 49. Nhân một số trong những với một chữ số (trang 59 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 50. Tính chất giao hoán của phép nhân (trang 60 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 51. Nhân số 10, 100, 1000,... Chia cho số 10, 100, 1000,... (trang 61 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 52. Tính chất phối hợp của phép nhân (trang 62 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 53. Nhân cùng với số tất cả tận thuộc là chữ số 0 (trang 63 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 54. Đề - xi - m2 (trang 64 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 55. M2 (trang 65 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 56. Nhân một số trong những với một tổng (trang 66 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 57. Nhân một trong những với một hiệu (trang 67 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 58. Rèn luyện (trang 68 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 59. Nhân số tất cả hai chữ số (trang 69 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 60. Rèn luyện (trang 70 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 61. Reviews nhân nhẩm số bao gồm hai chữ số với 11 (trang 71 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 62. Nhân cùng với số với ba chữ số ( trang 72 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 63. Nhân cùng với số có bố chữ số (trang 73 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 64. Rèn luyện (trang 74 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 65. Rèn luyện chung (trang 75 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 66. Phân chia một tổng cho một số trong những ( trang 77 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 67. Phân tách cho số bao gồm một chữ số (trang 78 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 68. Luyện tập (trang 79 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 69. Chia một vài cho một tích ( trang 80 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 70. Phân tách một tích cho một trong những (trang 81 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 71. Chia hai số tận thuộc là chữ số 0 (trang 82 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 72. Phân tách cho số có hai chữ số (trang 83 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 73. Phân chia cho số gồm hai chữ số (tiếp theo) (trang 84 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 74. Rèn luyện (trang 85 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 75.Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (trang 86 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 76. Rèn luyện (trang 87 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 77. Thương có chữ số 0 (trang 88 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 78. Chia cho số có tía chữ số (trang 89 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 79. Rèn luyện (trang 90 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 80. Phân chia cho số có tía chữ số (tiếp theo) (trang 91 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 81. Luyện tập (trang 92 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 82. Luyện tập chung (trang 91 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 83. Tự kiểm tra ( trang 94 VBT Toán 4 Tập 1)

Giải VBT Toán 4 Tập 2

Chương 3: tín hiệu chia hết mang đến 2, 5, 9, 3 - giới thiệu Hình bình hànhBài 84: dấu hiệu chia hết mang đến 2 (trang 3 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 85: tín hiệu chia hết đến 5 (trang 4 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 86: rèn luyện (trang 5 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 87: dấu hiệu chia hết đến 9 (trang 6 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 88: dấu hiệu chia hết mang lại 3 (trang 6 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 89: luyện tập (trang 7 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 90: rèn luyện chung (trang 8 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 91: Ki-lô-mét vuông (trang 9 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 92: rèn luyện (trang 10 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 93: Hình bình hành ( trang 11 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 94: diện tích hình bình hành (trang 12 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 95: luyện tập (trang 13 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 4: Phân số - các phép tính cùng với phân số - reviews Hình thoiBài 96: Phân số (trang 15 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 97: Phân số và phép phân tách số thoải mái và tự nhiên (trang 16 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 98: Phân số và phép phân chia số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo) (trang 17 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 99: luyện tập (trang 18 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 100: Phân số đều bằng nhau ( trang 19 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 101: Rút gọn gàng phân số (trang trăng tròn VBT Toán 4 Tập 2)Bài 102: rèn luyện (trang 21 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 103: Quy đồng mẫu số các phân số (trang 22 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 104: Quy đồng chủng loại số những phân số (Tiếp theo) (trang 23 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 105: luyện tập (trang 24 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 106: luyện tập chung (trang 26 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 107: đối chiếu hai phân số cùng chủng loại số (trang 27 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 108: luyện tập (trang 27 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 109: đối chiếu hai phân số khác chủng loại số (trang 28 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 110: rèn luyện (trang 30 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 111: luyện tập chung (trang 32 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 112: rèn luyện chung (trang 33 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 113: rèn luyện chung (trang 34 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 114: Phép cùng phân số (trang 35 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 115: Phép cộng phân số (Tiếp theo) (trang 36 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 116: rèn luyện (trang 37 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 117: luyện tập (trang 38 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 118: Phép trừ phân số (trang 39 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo) (trang 40 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 120: rèn luyện (trang 41 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 121: luyện tập chung (trang 42 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 122: Phép nhân phân số (trang 43 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 123: luyện tập (trang 44 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 124: luyện tập (trang 45 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 125: tìm phân số của một số (trang 46 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 126: Phép phân tách phân số (trang 47 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 127: luyện tập (trang 48 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 128: rèn luyện (trang 49 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 129: luyện tập chung (trang 50 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 130: luyện tập chung (trang 51 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 131: rèn luyện chung (trang 53 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 132: luyện tập chung (trang 54 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 133: Hình thoi (trang 56 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 134: diện tích hình thoi (trang 57 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 135: luyện tập (trang 58 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 136: rèn luyện chung (trang 60 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 5: Tỉ số - một vài bài toán tương quan đến tỉ số - Tỉ lệ phiên bản đồBài 137: giới thiệu tỉ số (trang 61 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 138: Tìm nhì số khi biết tổng và tỉ số của nhì số đó (trang 62 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 139: rèn luyện (trang 64 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 140: rèn luyện (trang 65 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 141: rèn luyện chung (trang 67 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 142: Tìm nhì số lúc biết hiệu cùng tỉ số của nhị số kia (trang 69 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 143: rèn luyện (trang 70 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 144: luyện tập (trang 71 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 145: rèn luyện chung (trang 73 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 146: luyện tập chung (trang 75 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 147: Tỉ lệ bản đồ (trang 77 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 148: Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ (trang 79 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 149: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (Tiếp theo) (trang 80 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 150: thực hành thực tế (trang 81 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 151: thực hành thực tế (Tiếp theo) (trang 82 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 6: Ôn tậpBài 152: Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (trang 83 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 153: Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo) (trang 84 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 154: Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo) (trang 85 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 155: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (trang 87 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 156: Ôn tập về những phép tính cùng với số tự nhiên (Tiếp theo) (trang 88 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 157: Ôn tập về những phép tính với số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo) (trang 89 VBT Toán 4 Tập 20)Bài 158: Ôn tập về biểu đồ gia dụng (trang 90 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 159: Ôn tập về phân số (trang 92 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 160: Ôn tập về những phép tính với phân số (trang 93 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 161: Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (Tiếp theo) (trang 95 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 162: Ôn tập về những phép tính với phân số (Tiếp theo) (trang 97 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 163: Ôn tập về các phép tính cùng với phân số (Tiếp theo) (trang 98 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 164: Ôn tập về đại lượng (trang 99 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 165: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) (trang 101 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 166: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) (trang 102 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 167: Ôn tập về hình học tập (trang 102 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 168: Ôn tập về hình học (Tiếp theo) (trang 105 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 169: Ôn tập về kiếm tìm số trung bình cộng (trang 106 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 170: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng cùng hiệu của nhị số đó ( trang 108 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 171: Ôn tập về tìm nhị số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số kia (trang 110 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 172: luyện tập chung (trang 111 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 173: rèn luyện chung (trang 113 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 174: rèn luyện chung (trang 115 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 175: Tự soát sổ (trang 117 VBT Toán 4 Tập 2)