Nghi Thức Tụng Kinh A Di Đà

Trong Phật giáo thì gớm A Di Đà chính là một bản kinh rất thịnh hành được truyền tụng hàng ngày trong đời sống đạo của những Phật tử ở những nước Châu Á, nhất là ở Việt Nam.

Bạn đang xem: Nghi thức tụng kinh a di đà


Ý nghĩa của hai chữ Lăng Nghiêm 

Kinh A Di Đà xuất phát từ đâu?

Kinh A Di Đà (tiểu bạn dạng Sukhàvatì - vyùha) là một bản toát yếu hèn của Đại Vô Lượng Thọ tởm (đại phẩm Sukhàvatì - vyùha), dịch tự Phạn phiên bản qua Hán bản.

Kinh A Di Đà (tiểu bản Sukhàvatì - vyùha) là một bạn dạng toát yếu hèn của Đại Vô Lượng Thọ tởm (đại phẩm Sukhàvatì - vyùha), dịch trường đoản cú Phạn phiên bản qua Hán bản. Phiên bản Kinh người viết sử dụng làm bốn liệu tham khảo ở phía trên là bản dịch của pháp môn sư Cưu Ma La Thập đời Diêu Tần, một trong những toàn tập Tịnh Độ dịch từ thời điểm năm 147 mang đến năm 713 sau Tây lịch.

Tập kinh tiệm Vô Lượng thọ (Amitayur - Dhyàna Sutra) cho ta biết nguyên lai của giáo lý Tịnh độ vày Đức Phật phù hợp Ca Mâu Ni thuyết. A Xà Thế, thái tử thành vương Xá, nổi loạn hạn chế lại vua thân phụ là Tần Bà Sa La với hạ ngục công ty vua này; hoàng hậu cũng trở thành giam vào trong 1 nơi. Sau đó, phi tần cầu thỉnh Đức Phật chỉ đến bà một chỗ tốt đẹp hơn, nơi không có những tai biến xẩy ra như vậy.

Đức núm Tôn liền hiện tại thân trước phương diện bà với thị hiện cho biết tất cả những Phật độ và bà chọn quốc độ của Phật A Di Đà coi như buổi tối hảo, Phật bèn dạy dỗ bà giải pháp tụng niệm về quốc độ này để ở đầu cuối được thác sinh vào đó. Ngài dạy dỗ bà bằng giáo pháp riêng biệt của Ngài với đồng thời giảng giáo pháp của Phật A Di Đà.

Cả nhì giáo pháp cuối cùng chỉ là một, điều này ta hoàn toàn có thể thấy rõ theo số đông lời Ngài dạy dỗ Tôn trả A Nan tại phần cuối của những bài pháp: "Này A Nan, hãy ghi nhớ bài xích thuyết pháp này và tái diễn cho đại bọn chúng ở Kỳ Xà Quật nghe. Học thuyết này, ta gọi đấy là Kinh A Di Đà". Quan đặc điểm đó của kinh cửa hàng Vô Lượng thọ như ao ước nói lên đạo giáo A Di Đà cùng bắt đầu với đạo giáo Nguyên thủy, đều do Đức cầm cố Tôn thuyết. (Các tông phái đạo Phật, bản dịch của Tuệ Sỹ, Tu thư Đại học Vạn Hạnh 1973, tr.329).

Chú Lăng Nghiêm: Thần chú uy lực nhất trong Phật giáo

Ý nghĩa của kinh A Di Đà

Pháp niệm A Di Đà là chỉ nơi trọng điểm mà hành trì, chứ không cần qua trung gian phương tiện đi lại giúp họ đạt đến nhất trọng điểm bất loạn.

Kinh A Di Đà là kinh đánh giá cao công đức với được toàn bộ chư Phật hộ niệm. Khiếp này chuyển thiết lập nội dung rất sâu xa do đức Phật đam mê Ca Mâu Ni từ bỏ giảng nói. Phân biệt ý này đề xuất Hòa Thượng say đắm Trí Quảng nói: “Niệm Phật chưa phải là kêu Phật. Đa số người lầm tưởng kêu thương hiệu Phật là niệm Phật. Niệm Phật trọn vẹn khác với kêu tên Phật. Xuyên suốt ngày họ đọc Nam-mô A Di Đà Phật là kêu tên Phật để vãng sanh thì chẳng thể nào vãng sinh được.”

Pháp niệm A Di Đà là chỉ nơi chổ chính giữa mà hành trì, chứ không qua trung gian phương tiện đi lại giúp chúng ta đạt mang lại nhất trung tâm bất loạn. Cõi tĩnh thổ của Phật A Di Đà được ẩn dụ cho việc vô thủy vô chung. Còn được gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, tốt pháp giới tạng thân.

Danh trường đoản cú Vô lượng, nếu diễn đạt xét theo không gian, vẫn là Vô lượng quang; ví như trên cương vị thời gian, cho nên Vô lượng thọ. Đấy là Pháp thân (Dharma - kàya). Pháp thân này là Báo thân (Sambhoga - kàya) giả dụ Phật được nhìn nhận như là ông phật "giáng hạ cố kỉnh gian". Trường hợp Ngài được nhìn nhận như một người yêu Tát đã tiến lên Phật quả, thì Ngài là 1 trong những vị Phật vẫn thành, như nhân tình Tát yêu cầu Khổ (Đức Phật mê say Ca Mâu Ni). Nói cách chính xác hơn, nếu bọn họ mô tả một vị Phật dựa trên căn bản giác ngộ viên mãn, họ sẽ đi mang đến một hài lòng về Phật, tức là Vô lượng quang hình tượng của trí thông minh giải bay (Phật trí); Vô lượng thọ hình tượng của đại định (tâm giải thoát), ở ngoài những vọng tưởng phân biệt. Ý nghĩa Vô lượng quang cùng Vô lượng thọ, và nhân biện pháp giác ngộ của trí tuệ với từ bi vô cùng tận, tất cả chỉ giản dị và đơn giản là những lý giải về Vô lượng.

Nghiên cứu vớt về thần chú "Om Mani Padme Hūm"

Nghi thức tụng ghê A Di Đà Việt nghĩa

Chúng bé nguyện cầu đức Phật A Di Đà, thị tự chấn tích quang quẻ lâm, phóng ngọc hào quang, tiếp dẫn chư hương thơm linh, vong linh, cửu huyền thất tổ, thập nhị nhiều loại cô hồn, ngạ quỷ hà xa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nam cô bé thương vong lai đáo Phật tiền, thính pháp văn kinh, tóc bay mê đồ rất sanh Tịnh độ.

Ý nghĩa Vô lượng quang với Vô lượng thọ, với nhân cách giác ngộ của trí tuệ và từ bi hết sức tận, toàn bộ chỉ giản dị và đơn giản là những phân tích và lý giải về Vô lượng.

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:

Án lam. (7 lần)

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha. (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

ÁN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:

Nam mô tam mãn nhiều một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha. (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

NGUYỆN HƯƠNG

 Nguyện mang lòng thành kính,

Gởi theo đám mây hương.

Phưởng phất mọi mười phương.

Cúng nhịn nhường ngôi Tam Bảo,

Thề trọn đời duy trì đạo,

Theo từ tánh làm cho lành,

Cùng pháp giới chúng sinh,

Cầu Phật từ bỏ gia hộ,

Tâm người yêu Đề kiên cố,

Xa bể khổ mối cung cấp mê,

Chóng trở lại bờ Giác.

 TÁN PHẬT

 Đấng Pháp vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng.

Thầy dạy dỗ khắp trời người,

Cha lành bình thường bốn loài.

Quy y tròn một niệm,

Dứt không bẩn nghiệp cha kỳ,

Xưng dương thuộc tán thán,

Ức kiếp không cùng tận.

 QUÁN TƯỞNG

 Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng.

Đạo thông cảm không thể bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện.

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Chí trọng điểm Đảnh Lễ: Nam tế bào tận hỏng không, biến pháp giới, thừa hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, nhân hậu Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy) 

Chí trung ương Đảnh Lễ: Nam mô Ta Bà Giáo chủ, Điều Ngự Bổn Sư mê thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền người yêu Tát, Hộ Pháp chư tôn ý trung nhân Tát, Linh đánh Hội Thượng Phật người tình Tát. (1 lạy) 

Chí chổ chính giữa Đảnh Lễ: Nam tế bào Tây Phương cực Lạc nỗ lực giới, đại tự đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán gắng Âm bồ Tát, Đại nỗ lực Chí bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương ý trung nhân Tát, tịnh tâm Đại Hải Chúng tình nhân tát. (1 lạy) 

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương thơm xạ nhiệt,

Pháp giới mông huân.

Chư Phật hải hội vớ diêu văn,

Tùy xứ kiết tường vân.

Thành ý phương ân,

Chư Phật hiện nay toàn thân.

Nam mô mùi hương Vân Cái người thương Tát (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ hang đại bi trung khu đà-la-ni. Nam-mô hắc ra đát na, nhiều ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước chén bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra vạc duệ số đát mãng cầu đát tỏa. Nam-mô vớ kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam-mô mãng cầu ra cẩn trì hê rị ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà già, ma phát đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê dị, ma ha người yêu đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, dị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phát xà domain authority đế, ma ha phân phát xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phát sa vạc sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, sơn rô đánh rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cần trì địa rị dung nhan ni na, tía dạ ma mãng cầu ta bà ha.

Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Trả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến hạ yết ra dạ, ta bà ha. Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án tất năng lượng điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

KHAI gớm KỆ

Vô thượng thậm thâm kỳ diệu pháp.

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.

Ngã kim loài kiến văn đắc lâu trì.

Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.

VĂN PHÁT NGUYỆN

Cúi lạy đấng Tam Giới Tôn

Quy mạng thuộc mười phương Phật

Con ni phát nguyện rộng

Thọ trì kinh Di Ðà

Trên đền tư ơn nặng,

Dưới cứu khổ tía đường.

Xem thêm: Đã Thông Báo Với Bộ Công Thương Là Gì ? Thủ Tục Thông Báo Website Với Bộ Công Thương

Nguyện cho tất cả những người thấy nghe

Ðều phân phát lòng bồ-đề,

Nếu một báo thân này

Sanh qua cõi rất lạc

 Nam mô Bổn Sư đam mê Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

KINH A DI ĐÀ

Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật người yêu Tát (3 lần).

PHẬT NÓI ghê A DI ĐÀ

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở chỗ vườn Kỳ Thọ, cung cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, với một nghìn nhì trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội: hầu như là bậc A La Hán mọi người đều thân quen biết, như là: Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Đại Mục-Kiền-Liên, Đại Ca-Diếp, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên, Ma-Ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa, Châu-Lợi-Bàn-Đà-Già, Nan-Đà, A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Đề, Tân Đầu-Lư-Phả-La-Đọa, Ca-Lưu-Đà-Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc-Câu-La, A-Nâu-Lầu-Đà, phần lớn vị đại đồ đệ như thế. Cùng hàng Đại nhân tình Tát, Văn-Thù-Sư-Lợi: Pháp-Vương-Tử, A-Dật-Đa ý trung nhân Tát, Càn-Đà-Ha-Đề người yêu Tát, Thường-Tinh-Tấn nhân tình tát… thuộc với các vị Đại bồ tát như vậy và cùng với vô lượng chư Thiên như ông Thích-Đề-Hoàn-Nhơn.... đại bọn chúng cùng mang lại dự hội.

Bấy giờ tiên phật bảo ngài Trưởng lão Xá-Lợi-Phất rằng: “Từ phía trên qua châu âu quá mười muôn ức cõi Phật, có nhân loại tên là cực Lạc, trong quả đât đó tất cả đức Phật hiệu là A Di Đà bây giờ đương nói pháp.

Xá Lợi Phất! Cõi đó vì chưng sao thương hiệu là rất lạc? bởi vì chúng sinh trong cõi đó không có bị hầu hết sự khổ, chỉ hưởng phần nhiều điều vui, bắt buộc nước kia tên là cực Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại vào cõi rất Lạc gồm bảy từng bao lơn, bảy từng tấm che lưới, bảy từng sản phẩm cây, đều bằng bốn chất báu bao quanh giáp vòng, chính vì như thế nên nước đó tên là cực Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại vào cõi rất Lạc bao gồm ao bằng bảy hóa học báu, vào ao đầy dẫy nước đủ tám công đức, lòng ao thuần dùng cát tiến thưởng trải làm đất. Quà bạc, lưu giữ ly, pha lê hiệp thành phần đông thềm, đường ở bốn mặt ao; bên trên thềm đường có lầu gác cũng rất nhiều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu lại ly, trộn lê, xa cừ, xích châu, mã não.

Trong ao gồm hoa sen lớn như bánh xe: hoa nhan sắc xanh thời ánh nắng xanh, sắc đá quý thời ánh nắng vàng, sắc đỏ thời tia nắng đỏ, nhan sắc trắng thời ánh sánh trắng, mầu nhiệm thơm tho vào sạch.

Xá Lợi Phất! Cõi nước cực Lạc thắng lợi công đức trang nghiêm nhường ấy.

Xá Lợi Phất! Lại vào cõi nước của tiên phật đó, hay trổi nhạc trời, đất bởi vàng ròng, hôm mai sáu thời rưới hoa trời mạn đà la. Bọn chúng sanh vào cõi kia thường vào lúc sáng sớm, số đông lấy đãy hoa đựng mọi hoa xuất sắc đem cúng nhịn nhường mười muôn ức ông phật ở phương khác, cho giờ ăn uống liền quay trở lại bổn quốc nạp năng lượng cơm chấm dứt đi ghê hành.

Xá Lợi Phất! Cõi nước rất Lạc thắng lợi công đức trang nghiêm dường ấy. Lại nữa, Xá-Lợi-Phất! Cõi đó thường sẽ có những tương tự chim mầu sắc dễ thương lạ thường, nào chim Bạch hạc, Khổng-tước, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cọng-mạng; những giống chim đó hôm sớm sáu thời kêu tiếng hòa nhã.

Tiếng chim đó diễn nói đều pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất người tình đề phần, bát thánh đạo phần.. Bọn chúng sanh vào cõi đó nghe tiếng chim chấm dứt thảy hầu hết niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!

Xá-Lợi-Phất! Ông chớ nhận định rằng những như là chim kia thiệt là vì tội báo sanh ra. Do sao? vì cõi của ông phật đó không có ba đường dữ.

Xá-Lợi-Phất! Cõi của đức Phật đó tên mặt đường dữ còn không có huống gì lại có sự thật. Hầu hết giống chim đó là vì đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu giữ mà thay đổi hóa tạo ra sự đấy thôi.

Xá-Lợi-Phất! vào cõi nước của tiên phật đó, gió dịu thổi động các hàng cây báu và rượu cồn mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu, thí như trăm nghìn đồ vật nhạc đồng một lúc hòa chung. Tín đồ nào nghe tiếng đó thoải mái và tự nhiên đều sinh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của đức phật đó thành tựu công đức trang nghiêm nhường ấy.

Xá-Lợi-Phất! khu vực ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì chưng sao hiệu là A Di Đà?

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước vào mười phương không biến thành chướng ngại vì thế nên hiệu là A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, buộc phải hiệu là A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn nại cho nay, đã được mười kiếp.

Xá-Lợi-Phất! Lại tiên phật đó tất cả vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử hầu như là bực A La Hán, chẳng phải tính đếm mà hoàn toàn có thể biết được, hàng bồ tát bọn chúng cũng đông như thế.

Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của tiên phật đó chiến thắng công đức trang nghiêm nhường nhịn ấy.

Xá-Lợi-Phất! Lại trong cõi rất lạc, hồ hết chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thối chuyển.

Trong đó có khá nhiều vị bực độc nhất sanh vấp ngã xứ, số đó cực kỳ đông, chẳng buộc phải tính đếm mà lại biết được, chỉ rất có thể dùng số vô lượng vô hạn a-tăng-kỳ nhằm nói thôi!

Xá-Lợi-Phất! chúng sanh nào nghe hầu hết điều trên đây, yêu cầu phải phạt nguyện mong sanh về nước đó. Do sao? vì chưng đặng cùng với những bậc Thượng thiện nhơn như vậy câu hội một chỗ.

Xá-Lợi-Phất! Chẳng hoàn toàn có thể dùng đôi chút thiện căn phước đức nhơn duyên cơ mà được sanh về cõi đó.

Xá-Lợi-Phất! Nếu gồm thiện nam giới tử, thiện thiếu phụ nhân làm sao nghe nói tiên phật A Di Đà, rồi chấp trì thương hiệu của đức phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc cha ngày, hoặc tư ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, một lòng ko tạp loạn. Thời người đó mang lại lúc lâm chung đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh chúng hiện thân làm việc trước bạn đó. Bạn đó thời gian chết tâm thần không điên đảo, ngay thức thì được vãng sinh về cõi nước cực Lạc của tiên phật A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Ta thấy tất cả sự ích lợi ấy đề nghị nói đa số lời như thế.

Nếu bao gồm chúng sinh nào, nghe đông đảo lời trên đó, phải phải vạc nguyện sinh về cõi nước cực Lạc.

Xá-Lợi-Phất! Như Ta lúc này ngợi khen công đức tác dụng chẳng thể nghĩ bàn của tiên phật A Di Đà, phương Đông cũng có thể có đức A-Súc-Bệ-Phật, Tu-Di-Tướng Phật, Đại-Tu-Di Phật, Tu-Di-Quang Phật, Diệu-Âm Phật; Hằng hà sa số phần lớn đức Phật như thế đều sinh hoạt tại nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm mọi cõi Tam thiên Đại thiên nhưng nói lời thật thà rằng: “Chúng sanh các ngươi phải đề xuất tin kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! trái đất phương Nam, bao gồm đức Nhật- Nguyệt-Đăng Phật, Danh-Văn-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tu Di-Đăng Phật, Vô-Lượng-Tinh-Tấn Phật… Hằng hà sa số mọi đức Phật như thế, hầu như tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm mọi cõi tam thiên đại thiên mà lại nói lời thật thà rằng: “Chúng sanh các ngươi phải buộc phải tin kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức độc nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! quả đât phương Tây, có đức Vô Lượng-Thọ Phật, Vô-Lượng-Tướng Phật, Vô-Lượng-Tràng Phật, Đại quang Phật, Đại-Minh Phật, Bửu-Tướng Phật, Tịnh-Quang Phật… Hằng hà sa số đông đảo đức Phật như thế, mọi tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng lâu năm trùm khắp cõi tam thiên đại thiên cơ mà nói lời thật thà rằng: “Chúng sanh những ngươi phải phải tin kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức tuyệt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! trái đất phương Bắc, có đức Diệm-Kiên-Phật, Tối-Thắng-Âm Phật, Nan-Trở Phật, Nhựt-Sanh Phật, Võng-Minh Phật… Hằng hà sa số phần lớn đức Phật như thế, đa số tại nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng dài trùm mọi cõi tam thiên đại thiên cơ mà nói lời trung thực rằng: “Chúng sanh những ngươi phải phải tin kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! trái đất phương dưới, tất cả đức Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Mạ Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật… Hằng hà sa số mọi đức Phật như thế, đông đảo tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng dài trùm mọi cõi tam thiên đại thiên nhưng mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh những ngươi phải cần tin Kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức tuyệt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.