Trắc nghiệm bài 12 lịch sử 12

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12 bài 12 (có đáp án): trào lưu dân tộc dân nhà ở nước ta từ năm 1919 mang đến năm 1925 (phần 4)

Câu 101. Sự kiện nào thể hiện: "Tư tưởng biện pháp mạng tháng Mười Nga vẫn thấm sâu hơn vào thống trị công nhân và ban đầu biến thành hành động của kẻ thống trị công nhân Việt Nam".

Bạn đang xem: Trắc nghiệm bài 12 lịch sử 12

A. Bãi công của thợ lắp thêm xưởng đóng tàu ba Son cảng thành phố sài thành (8 - 1925).

B. Nguyễn Ái Quốc hiểu sơ bàn bạc cương của Lênin về vụ việc dân tộc và thuộc địa của Lênin (7 - 1920).

C. Tiếng bom Sa Diện (Quảng Châu) của liệt sĩ Phạm Hồng Thái (6 - 1924).

D. Nguyễn Ái Quốc nhờ cất hộ yêu sách đến họp báo hội nghị Vécxai (1919).

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 102. Bác hồ nước ra đi kiếm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào? tại đâu? Đầu tiên bác đến nước nào?

C. Ngày 5- 6-1911, tại sài Gòn, thứ nhất Bác đến nước Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 103. do sao Nguyễn Ái Quốc vứt phiếu tán thành Quốc tế vật dụng ba?

A. Thế giới thứ bố bênh vực quyền lợi cho các nước nằm trong địa.

B. Thế giới thứ bố giúp quần chúng ta đấu tranh chống thực dân Pháp.

C. Nước ngoài thứ ba đi xuống đường lối cho giải pháp mạng Việt Nam.

D. Thế giới thứ bố chủ trương thành lập và hoạt động Mặt trận giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 104.Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng chuẩn cho bí quyết mạng Việt Nam?

A. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến hội nghị Véc xai ( 18 - 6 - 1919).

B. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (12 - 1920).

C. Nguyễn Ái Quốc phát âm sơ đàm đạo cương của Lê – nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920).

D. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội nước ta cách mạng thanh niên (6-1925.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 105. Để nghiên cứu, học tập chù nghĩa Mác - Lê-nin và cách mạng tháng Mười Nga, từ thời điểm năm 1920 cho 1923, Nguyễn Ái Quốc chuyển động chủ yếu làm việc nước làm sao ?

A. Liên Xô.B. Pháp.

C. Trung Quốc.D. Anh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 106. Đứng trước chủ nghĩa tư bạn dạng và công ty nghĩa đế quốc, nghĩa vụ và quyền lợi của chúng ta là thống nhất, chúng ta hãy ghi nhớ lời kêu gọi của các Mác: "Vô sản toàn bộ các nước liên hiệp lại." Hãy cho thấy đoạn văn trên là của ai, viết trong vật phẩm nào?

A. Của Lê nin, trong sơ bàn luận cương về vụ việc dân tộc cùng thuộc địa.

B. Của Mác – Ăng tị trong Tuyên ngôn Đảng cộng sản.

C. Của Nguyễn Ái Quốc trong Tuyên ngôn của Hội hòa hợp thuộc địa.

D. Lời trích trong Tuyên ngôn Nhân quyền cùng Dân quyền của biện pháp mạng tứ sản Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 107. Nguyễn Ái Quốc tách Pari đến Liên Xô vào thời gian nào?

A. Mon 6-1924.B. Mon 6 -1922

C. Mon 12-1923.D. Tháng 6 -1923.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 108. Sự khiếu nại ngày 17 – 6 -1924 gắn với hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc nghỉ ngơi Liên Xô, đó là :

A. Tín đồ dự Đại hội nông dân Quốc tế.

B. Tín đồ dự Đại hội lần thứ V của thế giới Cộng sản.

C. Tín đồ dự Đại hội quốc tế phụ nữ.

D. Bạn dự Đại hội lần sản phẩm VII của nước ngoài Cộng sản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 109. Đặc điểm của quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ thời điểm năm 1919 mang đến năm 1925 là gì?

A. Vượt trình sẵn sàng về tứ tưởng chủ yếu trị và tổ chức cho sự thanh lập Đảng cùng sản việt nam (3 - 2 - 1930).

B quy trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.

C. Quá trình thành lập ba tổ chức triển khai Cộng sản sống Việt Nam.

D. Quá trình sẵn sàng thực hiện công ty trương "vô sản hoá" để truyền cai quản nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 110. Từ năm 1920 mang lại 1925, Nguyễn Ái Quốc vận động chủ yếu ớt ở các nước:

A. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.

B. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc.

C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan.

D. Câu A với câu c đúng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 111. Trong trong những năm 1919 - 1925 gồm sự kiện lịch sử dân tộc nào tiêu biểu gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

A. Nguyễn Ái Quốc tìm đến Cách mạng mon Mười Nga.

B. Nguyễn Ái Quốc cho với chủ nghĩa Mác - Lênin tìm ra tuyến đường cứu nước đúng đắn.

C. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến hội nghị Vecxai.

D Nguyễn Ái Quốc thành lập và hoạt động Hội cấu kết thuộc địa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 112. Sự kiện nào tiếp sau đây gắn tức thời với buổi giao lưu của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô giữa những năm 1923 - 1924?

A. Tham dự Đại hội lần thiết bị V của thế giới Cộng sản.

B. Ra đời Hội vn cách mạng thanh niên.

C. Thành lập và hoạt động Hội hòa hợp thuộc địa.

D. Viết "Bản án cơ chế thực dân Pháp".

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 113. Công lao thứ nhất to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911-1930 là gì?

A. Từ nhà nghĩa yêu thương nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin, tra cứu ra con phố cứu nước đúng đắn.

B. Thành lập Hội nước ta cách mạng thanh niên.

C. Hợp tốt nhất ba tổ chức triển khai cộng sản.

D. Khởi thảo cương cứng lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của Đảng cộng sản Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 114. Đường đi tìm kiếm chân lý cứu giúp nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con phố cứu nước của lớp bạn đi trước là:

A. Đi sang phương tây tìm mặt đường cứu nước.

B. Đi sang châu mĩ tìm đường cứu nước.

C. Đi thanh lịch châu Phi tìm con đường cứu nước.

D. Đi sang trọng phương Đông tìm con đường cứu nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 115. Sự kiện lưu lại bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là:

A. Ảnh hưởng trọn của giải pháp mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến tư tưởng cứu giúp nước của Nguyễn Ái Quốc.

C. Đọc luận cưng cửng của Lê nin về vấn đề dân tộc cùng thuộc địa (7-1920).

D. Bỏ phiếu ưng ý việc gia nhập nước ngoài Cộng sản và tham gia tạo nên Đảng cộng sản Pháp (12-1920).

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

(Giải thích: Sự khiếu nại 12 – 1920, Nguyễn Ái Quốc quăng quật phiếu tán thành việc gia nhập nước ngoài Cộng sản cùng tham gia sáng lập Đảng cùng sản Pháp, đã đánh dấu Người đi từ công ty nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa cùng sản. Là một người cùng sản thứ nhất của Việt Nam. )


Câu 116. Vạch trần chủ yếu sách bọn áp tách bóc lột dã man của nhà nghĩa đế quốc nói tầm thường và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh những dân tộc bị áp bức nổi dậy. Đó là ngôn từ của tờ báo làm sao của Nguyễn Ái Quốc.

A. Đời sống công nhân

B. Nhân đạo

C. Tín đồ cùng khổ

D. Tạp chí Thư tín quốc tế

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 117. Câu thơ sau đây ở trong phòng thơ Chế Lan Viên phù hợp với sự kiện nào vào cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: "Phút khóc thứ nhất là phút chưng Hồ cười"?

A. Những lúc sáng lập ra Hội liên minh thuộc địa sinh sống Pa ri.

B. Khi hiểu luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc cùng thuộc địa.

C. Lúc viết bài xích và quản lý nhiệm tờ báo "Người cùng khổ".

D. Khi dự Đại hội quốc tế Cộng sản lần đồ vật V (1924).

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 118. Nguyễn Ái Quốc trình diễn lập ngôi trường , quan điểm của bản thân về vị trí chiến lược của phương pháp mạng ở các nước ở trong địa, về mối quan hệ giữa trào lưu công nhân ở những nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các nước trực thuộc địa, về vai trò, sức khỏe to to của dân cày ở các nước trực thuộc địa trong :

A. Đại hội Đảng buôn bản hội Pháp họp ngơi nghỉ Tua (12-1920)

B. Hội nghị nước ngoài nông dân (6-1923)

C. Đại hội quốc tế cộng sản lần V (1924)

D. Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội nước ta cách mạng thanh niên (5-1929)

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 119. Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc là chủ nhiệm kiêm chủ bút báo:

A. Đời sống công nhân.

B. Người cùng khổ (Le Paria).

C. Nhân đạo.

D. Sự thật.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 120. thời gian tháng 6 – 1923 đính thêm với hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc ngơi nghỉ Liên Xô, đó là việc kiện nào?

A. Người tham dự các buổi tiệc nghị thế giới nông dân.

B. Bạn dự Đại hội lần máy V nước ngoài Cộng sản.

C. Fan dự Đại hội nước ngoài phụ nữ.

D. Người dự Đại hội VII nước ngoài Cộng sản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 121. Trong vượt trình hoạt động để chuẩn bị cho việc ra đời Đảng cùng sản Việt Nam, vận động nào tiếp sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã ra mắt tại quảng châu trung quốc (Trung Quốc)?

A. Tham dự buổi tiệc nghị nước ngoài nông dân.

B. Dự Đại hội nước ngoài Cộng sản.

C. Ra báo "Thanh niên".

D. Xuất bạn dạng tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 122. Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bạn dạng năm 1922 là:

A. "Bản án cơ chế thực dân Pháp".

B. "Đường kách mệnh".

C. Báo "Thanh niên".

D. Tất cả đều đúng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 123. thời hạn ở Liên Xô 1923 - 1924, Nguyễn Ái Quốc đã viết bài cho những tờ báo:

A. Đời sinh sống công nhân.

B. Báo "Nhân đạo", Báo "Sự thật".

C. Tập san "Thư tín Quốc tế", Báo "Sự thật".

D. Tập san "Thư tín Quốc tế".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 124. Cuối 1924 đã ra mắt sự kiện gì gắn liền với hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc?

A. Nguyễn Ái Quốc ròi Pháp sang trọng Liên Xô dự hội nghị thế giới nông dân.

B. Nguyễn Ái Quốc về quảng châu trung quốc - Trung Quốc.

C. Nguyễn Ái Quốc xuất bản tác phẩm "Đường Kách mệnh".

D. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội vn Cách mạng Thanh niên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 125. các sự khiếu nại nào sau đây thúc đẩy thừa trình phổ biến chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam?

A. Thành phầm "Đường Kách mệnh" với "Bản án chế độ thực dân Pháp" được chuyển vào Việt Nam.

Xem thêm: Số Hoàn Thiện Là Gì ? Kiểm Tra Số Hoàn Hảo Bằng Java

B. Báo "Người cùng khổ", báo "Thanh niên" được thịnh hành ở Việt Nam.

C. Công ty trương "Vô sản hoá" của Hội việt nam Cách mạng Thanh niên.

D. Cả ba vụ việc trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 126. Những hoạt động nào của Hội việt nam Cách mạng bạn teen gắn bó mật thiết với vai trò của Nguyễn Ái Quốc:

A. Mở lớp tập huấn thiết yếu trị huấn luyện và giảng dạy cán bộ tại quảng châu - Trung Quốc, ra báo "Thanh niên".

B. Kín chuyển các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước.

C. Nhà trương phong trào "Vô sản hoá".

D. Trào lưu bãi công của công nhân nhà máy sợi phái nam Định, nhà máy sản xuất diêm cùng cưa Bến Thủy.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 127. Ý nghĩa của những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1925?

A. Nguyễn Ái Quốc mừng đón tư tưởng nhà nghĩa Mác - Lênin.

B. Chuẩn bị về thiết yếu trị, bốn tưởng và tổ chức cho sự thành lập và hoạt động của chủ yếu đảng vô sản làm việc Việt Nam.

C. Xây dựng quan hệ liên minh giữa người công nhân và nông dân vào cuộc tranh đấu giải phóng dân tộc.

D. Biện pháp mạng việt nam trở thành một thành phần của phương pháp mạng thể giới.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 128. Hội nước ta cách mạng thanh niên được ra đời vào thời hạn nào? Ở dâu?

A. Tháng 5 - 1925 ở quảng châu (Trung Quốc).

B. Tháng 6 - 1925 ở hương Cảng (Trung Quốc).

C. Mon 7 - 1925 ở quảng châu (Trung Quốc).

D. Mon 6 - 1925 ở quảng châu trung quốc (Trung Quốc).

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 129. ban ngành ngôn luận của Hội nước ta Cách mạng giới trẻ là:

A. Báo Thanh niên.

B. Cửa nhà "Đường Kách mệnh".

C. "Bản án chính sách thực dân Pháp".

D. Báo "Người cùng khổ".

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 130. Ba bốn tưởng sau đây được trình diễn trong cửa nhà nào của Nguyễn Ải Quốc?

- bí quyết mạng là sự việc nghiệp của quần chúng.

- bí quyết mạng bắt buộc do đảng theo nhà nghĩa Mác - Lênin lãnh đạo.

- giải pháp mạng vn phải thêm bó và liên minh với giải pháp mạng cố kỉnh giới.

A. Tập san Thư tín Quốc tế.

B. "Bản án chế độ thực dân Pháp".

C. "Đường Kách mệnh".

D. Báo "Người cùng khổ".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 131. "Muốn được giải phóng, những dân tộc chỉ rất có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình” là kết luận của Nguyễn Ái Quốc sau khi

A. Nguyễn Ái Quốc thực thụ trở thành chiến sỹ cộng sản.

B. Phiên bản yêu sách của dân chúng An Nam ko được họp báo hội nghị Vecxai chấp nhận.

C. Nguyễn Ái Quốc đọc bạn dạng Sơ luận bàn cương của Lênin.

D. Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội cấu kết thuộc địa ở Pari

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 132. Điểm nào tiếp sau đây thể hiện việt nam Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận thức đúng yêu mong khách quan tiền của lịch sử hào hùng dân tộc?

A. Nhà trương triển khai cách mạng bởi bạo lực.

B. Cách tân và phát triển cơ sở đảng ở một vài địa phương Bắc Kì.

C. Đề cao binh lính người việt trong quân team Pháp.

D. Kiên quyết phát động cuộc khởi nghĩa im Bái.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 133. Sự khác biệt cơ phiên bản giữa Hội việt nam Cách mạng giới trẻ và việt nam Quốc dân đảng là ở

A. Yếu tố tham gia.

B. Vẻ ngoài đấu tranh.

C. Xu hướng cách mạng.

D. địa phận hoạt động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 134. nguyên nhân chính dẫn đến chiến bại của cuộc khởi nghĩa lặng Bái (2.1930) là do

A. Bị động, chưa có sự chuẩn bị chu đáo.

B. Pháp thực hiện khủng bố, đàn áp dã man.

C. Không tồn tại mục tiêu rõ ràng.

D. Lực lượng binh lính nhanh lẹ đầu hàng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 135. chiến lược và sách lược của cách mạng giải hòa dân tộc nước ta được thể hiện thứ nhất trong tác phẩm

A. Đường Kách mệnh

B. Chính cương vắn tắt, sách lược văn tắt

C. Bản án chế độ thực dân Pháp

D. Luận cương chiến tranh

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 136. Điểm thông thường trong khuynh hướng đấu tranh của 3 tổ chức triển khai cộng sản thành lập và hoạt động 1930 ở nước ta là gì?

A. Mục đích giải phóng kẻ thống trị vô sản

B. Theo khuynh hướng cách mạng vô sản

C. Mục đích giải phóng dân tộc

D. Theo định hướng cách mạng

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


❮ bài xích trướcBài sau ❯
*

giáo dục đào tạo cấp 1, 2
giáo dục và đào tạo cấp 3