SAU VERY LÀ LOẠI TỪ GÌ

*
Thứ nhất, very Lúc là một tĩnh từ bỏ, nó gồm nghĩa ‘chủ yếu là’ , chữ very này còn là một trong trạng từ bỏ chỉ cường độ, độ mạnh (modifying degree adverb) thường xuyên chỉ đứng trước tĩnh trường đoản cú với trạng từ. Người ta không cần sử dụng với đa số chữ nằm trong về đối chiếu rộng cùng chữ the most (đối chiếu nhất)tuy vậy lại đi cùng với chữ best ( cũng là so sánh độc nhất vô nhị ) với chữ first, next, last. Thí dụ:

Your car is much/far/a bit/a lot/rather/very much/even more expensive than mine.(NOT …very more expensive…)

She is by far/quiet/absolutely the most beautiful in my class. (NOT …very the most…)

We want khổng lồ piông chồng the very best candidate for the job. (correct)

You are the very first person I have spoken to today. (correct)

Với số đông tĩnh trường đoản cú, trạng từ bạn dạng thân nó vẫn bao gồm nghĩa cực kỳ mạnh khỏe ( adjectives và adverbs that have strong meanings) nhỏng huge, delicious, disgusting, horrible, terrible, incredible, fantastic, awful, boiling, better …, dân bạn dạng xứ đọng không dùng cùng với very, họ dùng absolutely, much, very much, completely, totally, quite, utterly.

Bạn đang xem: Sau very là loại từ gì

..Thí dụ:

I felt absolutely terrible. (NOT… very terrible) Chắc bạn cũng hãy nhờ rằng terrible = very bad.

High Park in Thành Phố New York City is quite huge. (NOT… very huge) Please note that huge means very large.

I am absolutely starving. (NOT … very starving.). Starving= very hungry.

The shops in the Matheson Garden are absolutely fantastic. (NOT… very fantastic). Fantastic= very good, very attractive.

 

When I got home page, I was totally/completely exhausted. (NOT …very exhausted.) Exhausted = very tired.

When I got trang chủ I was very tired. (correct)

Nlỗi các bạn sẽ biết, very (adv) đứng trước và prúc nghĩa đến tĩnh từ bỏ với trạng trường đoản cú chứ đọng chưa phải prúc nghĩa cho cồn từ bỏ ( ví như bạn thích chữ very, sử dụng very much). Trong tiếng Anh có rất nhiều tĩnh tự với dạng –ing hay-ed như phân trường đoản cú (participles) nhưng mà tác dụng của rất nhiều chữ tất cả dạng này, dùng như là 1 trong những tĩnh trường đoản cú hay là một phân từ bỏ, lắm lúc không rõ rằng. Nhất là số đông chữ gồm dạng –ed. Thí dụ:

Your help is greatly appreciated.

His work is (very) much admired.

Ngoại trừ một trong những thừa khứ phân tự thường xuyên được xử sử dụng như thể tĩnh trường đoản cú biểu đạt về tình trạng như bored/interested/pleased…dân phiên bản xứ đọng ko hay được sử dụng very cùng với thừa khứ đọng phân tự . (very much thì được)

His face wore a very surprised, or very annoyed, or very concerned expression. Surprised, annoyed và concerned là tĩnh tự (prúc nghĩa mang đến danh từ expression)

Đối với phần đông chữ có dạng –ing, thì dễ dàng nhận biết lúc nào là 1 trong những tĩnh từ bỏ, khi nào là 1 phân tự hơn. Nó là 1 trong những hiện nay phân tự (present participle) Khi gồm túc từ trực tiếp. Thí dụ:

An important part of her job is entertaining her business clients. (present participle)

Her lecture was very entertaining.

Xem thêm: Phân Lân Là Gì? Những Loại Phân Lân Phổ Biến Hiện Nay Có Những Loại Nào Phổ Biến Trên Thị Trường

Họ cũng không dùng very trước đều team chữ bước đầu cùng với giới từ bỏ (preposition phrase).very much hoặc much thì được. Thí dụ:

The problems have sầu been much in evidence.

He was deeply/very much in love with her.

He was very much in demand as an teacher of English.

Quý khách hàng cũng nên nhớ cấu trúcso + adj/adv + that.

He looked so funny that I couldn’t help laughing. (NOT …looked very funny that…)

Khi cần sử dụng chữ very much, bạn đừng nhằm nó thân động tự cùng túc từ. Nếu túc từ bỏ đi theo nlắp, very much có thể đứng trước hễ từ bỏ hoặc very much hoàn toàn có thể được đặt tại cuối câu. Nếu túc tự đi theo lâu năm, very much thường đứng trước đụng từ bỏ.

I enjoy my stay in Dalat very much./ I very much enjoy my stay in Dalat. (NOT …enjoy very much my stay…).

I very much hope that you và your family have sầu a safe journey.

I should very much appreciate it if you would let me know your reasons.

Đương nhiên là chúng ta không viết I very enjoy my stay in this post, although it is rather long rồi, thầy cô lại gạch đỏ nữa.