Phán Đoán Trong Logic Học

Là hiệ tượng của tứ duy, dựa vào liên kết những khái niệm có thể khẳng định hay lấp định sự mãi sau của một đối tượng nào đó, sự liện hệ giữa đối tượng người dùng với tín hiệu của nó, quan hệ giữa đối tượng người sử dụng với các đối tượng khác

1.2 Phân các loại phán đoán:

Phán đoán đơnPhán đoán phức

2 tuyên đoán đơn

2.1.

Bạn đang xem: Phán đoán trong logic học

Phán đoán solo là gì?

Là dự đoán được tạo ra thành tự mối contact giữa hai và chỉ còn hai khái niệmLà phán đoán tất cả một chủ từ cùng một vị từ

2.2 cấu trúc của dự đoán đơn

Chủ từ: KN về đối tượng người sử dụng của bốn tưởng: SVị từ: KN về dấu hiệu hay quan hệ tình dục của đối tượng: PLiên từ: liên kết chủ từ và vị từ

- PĐ khẳng định: Là

- PĐ bao phủ định: ko là

Lượng từ: chỉ ra phán đoán tương quan đến toàn cục hay chỉ một trong những phần ngoại diên của KN công ty từ:

* ...toàn bộ:

* ....một phần: $

Công thức lôgic của dự đoán đơn: " ( $ ) S là ( ko là) P

2.3 Đặc trưng của phán đoán

Chất:

* PĐ khẳng định: Là

* PĐ tủ định: không là

Lượng:

* cục bộ ( Chung) : "

* bộ phận ( Riêng) : $

Giá trị:

* Chân thực: C ( 1)

* giả dối: g ( 0)

2.4 hình thức ngôn ngữ biểu lộ phán đoán: Câu

Phân biệt phán đoán và câuĐiều kiện yêu cầu và đủ nhằm một câu là phán đoán:Câu biểu đạt sự xác định hoặc phủ định một tín hiệu hay quan hệ giới tính nào đó của đối tượngXác định giá tốt trị chân thật hoặc giả dối của câu

2.5. Những loại dự đoán đơn

Phân các loại theo nội hàm của vị từ:

- Phán đoán trực thuộc tính

- tuyên đoán quan hệ

- phán đoán tồn tại

Phân các loại theo quánh trưng contact với hiện thực:

- Phán đoán khả năng

- phán đoán hiện thực

- tuyên đoán tất yếu

2.6.

Xem thêm: Ảnh Tự Chụp Hình Tự Sướng Tiếng Anh Là Gì ? Ảnh Tự Sướng

Phán đoán nhất quyết đơn

Phân nhiều loại theo hóa học của phán đoán:

- Phán đoán khẳng định:

*
(
*
)S là P

- Phán đoán đậy định:

*
(
*
) S ko là P

Phân nhiều loại theo lượng của phán đoán:

- Phán đoán tổng thể (chung):

*
S là ( ko là) P

- Phán đoán phần tử (riêng):

*
S là ( ko là) P

Phân các loại theo hóa học và lượng của phán đoán:

- PĐ khẳng định toàn thể:

*
S là p - A

- PĐ khẳng định bộ phận :

*
S là p - I

- PĐ che định toàn thể:

*
S không là p - E

- PĐ đậy định bộ phận:

*
S không là p. - O

2.7. Tính chu diên của các thuật ngữ trong tuyên đoán đơn:

- Thuật ngữ chu diên nếu toàn bộ các đối tượng thuộc nước ngoài diên của thuật ngữ đó được xem xét vào mối liên hệ với thuật ngữ còn lại

- Thuật ngữ không chu diên nếu như chỉ một phần các đối tượng người sử dụng thuộc ngoại diên của thuật ngữ này được xem xét vào mối contact với thuật ngữ còn lại2.8 quan hệ nam nữ giữa các phán đoán đơn- quan hệ giới tính mâu thuẫn: Là quan hệ giữa những phán đoán đơn ngược nhau cả hóa học lẫn lượng.- quan hệ đối lập: là tình dục giữa các phán đoán đối chọi ngược nhau về chất, giống như nhau về lượng.- dục tình phụ thuộc: là tình dục giữa các phán đoán 1-1 giống nhau về chất, khác nhau về lượng.

3 dự đoán phức

3.1 dự đoán phức là gì?

Là tuyên đoán được sinh sản thành bên trên cơ sở liên kết hai hay nhiều phán đoán đơnLà dự đoán được sinh sản thành nhờ links hai hay những phán đoán đối chọi bởi các liên từ bỏ lôgic ( các phép toán lôgic)

3.2 những loại tuyên đoán phức

Căn cứ phân loại: những phép toán lôgic dùng để làm liên kết những phán đoán đơnCác loại phán đoán phức:Phán đoán liên kết ( Php hội: ʌ): là phán đoán phức được tạo thành thành từ những phán đoán đối chọi nhờ liên từ logic "Và"ʌPhán đoán phân liệt ( Phép tuyển V): là phán đoán phức được chế tác thành từ những phán đoán đơn nhờ liên từ logic "Hoặc"VPhán đoán gồm điều kiện ( Phép kéo theo →):là dự đoán phức được chế tạo thành từ những phán đoán đối kháng nhờ liên từ xúc tích và ngắn gọn "Nếu ... Thì ...."Phán đoán tương tự ( Phép tương đương ↔):là phán đoán phức được chế tạo thành từ các phán đoán đối chọi nhờ liên từ xúc tích "khi và chỉ còn khi"Phán đoán che định ( Phép đậy định)ā:Phủ định dự đoán đơnPhủ định tuyên đoán phức