(Golf
Viet) – Trong tính điểm, thuật ngữ OB ảnh hưởng rất lớn đến số điểm của một golfer. Hãy cùng tìm hiểu xem OB trong golf là gì?

 

1. OB là gì?

Trong thuật ngữ golf, OB là viết tắt của Out of Bound.

Đang xem: Ob Nghĩa Là Gì

 

OB chỉ trạng thái cú phát bóng dài nhất của người chơi ra khỏi đường biên của sân. Khi người chơi rơi vào tình trạng OB, họ có thể phải chịu nhiều hình phạt, nặng nhất là giảm điểm số trong cách tính điểm chơi golf.

2. Cách xác định OB

Theo USGA, khi cọc hay rào được chỉ định là đường biên, thì đường ranh giới được xác định là các điểm sát mặt đất nằm bên trong cọc hay rào không tính các giá đỡ. Nếu bóng nằm hoàn toàn bên trong đường ranh giới này thì được gọi là OB. Nếu chỉ một phần chạm vào đường ranh giới này thì bóng vẫn được tính trong sân.

Khi đường vạch kẻ trắng được sử dụng làm ranh giới đường biên, thì chính đường vạch đó cũng là OB, nhưng nếu một phần bóng chạm vạch và phần còn lại ở trong sân thì trường hợp này bóng vẫn được tính là trong sân.

3. Hình phạt khi OB

Hình phạt cho OB thường được gọi là Stroke và Distance.

 

Điều này có nghĩa là một hình phạt một cú đánh được thêm vào điểm số, và sau đó quả bóng phải được thả xuống gần nhất có thể đến điểm mà cú đánh ban đầu thực hiện.

Trong thực tế, đây là một hình phạt hai cú đánh, vì người chơi đã không đạt được khoảng cách từ cú đánh ban đầu; cứ như thể cú đánh ban đầu chưa bao giờ được thực hiện. Do đó, các cú đánh OB lặp đi lặp lại có thể nhanh chóng thêm khá nhiều số lần đánh vào điểm của người chơi.

Nếu quả bóng ban đầu của golfer gặp phải tình trạng OB, golfer đó chỉ cần nhặt nó lên, nhận hình phạt và chơi tạm thời. Để làm như vậy, một khi các thành viên khác trong nhóm của golfer đó đã thực hiện những cú đánh của họ, golfer thông báo rằng mình đang sử dụng một quả bóng tạm thời và chơi bằng một quả bóng khác từ cùng một điểm với cú đánh ban đầu của mình trước khi cả nhóm di chuyển. 

Tuy nhiên, nếu bóng golf ban đầu nằm trong giới hạn, thì nó vẫn còn được sử dụng; người chơi vẫn sử dụng bóng ban đầu của mình mà không bị phạt, và chỉ nhặt bóng tạm thời.

Xem thêm: Điều khoản

Ví dụ 1: Thực hiện cú đánh từ Fairway

Nếu người chơi thực hiện cú đánh thứ hai của anh ta từ fairway và nó rơi vào tình trạng OB, người chơi sẽ nhận hình phạt 1 lần (cú đánh thứ ba), thả một quả bóng càng gần với cú đánh thứ hai của người chơi càng tốt, và đó trở thành cú đánh thứ tư của người chơi ấy.

Hoặc, nếu người chơi không chắc liệu cú đánh thứ hai có nằm trong giới hạn hay không, thì có thể sử dụng một quả bóng tạm thời; nếu cú đánh thứ hai là OB, thì tạm thời người chơi đã thực hiện cú đánh thứ tư của mình và sẽ thực hiện cú đánh thứ năm từ nơi bóng dừng lại

Dù bằng cách nào, nếu người chơi thấy rằng cú đánh ban đầu vẫn nằm trong giới hạn, thì sẽ thực hiện cú đánh thứ ba với quả bóng đó.

Ví dụ 2: Thực hiện cú đánh từ Tee

Nếu cú đánh đầu tiên bị OB, golfer cần nhặt bóng lên và thực hiện một 1 cú đánh phạt (cú đánh thứ hai), quay trở lại tee và đánh một quả bóng trên tee mới (cú đánh thứ 3).

Ngoài ra, nếu quả bóng đầu tiên bị OB, golfer được phép đánh một quả bóng tạm thời. Nếu quả bóng đó thực sự bị OB, quả bóng tạm thời trở thành cú đánh thứ ba của golfer, và golfer đó chơi ở vị trí cú đánh thứ tư từ nơi bóng dừng lại.

Trong cả hai trường hợp, nếu người chơi thấy rằng quả bóng ban đầu nằm trong giới hạn, thì sẽ thực hiện cú đánh thứ hai từ đó.

 

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ anhhung.mobi.

Xem thêm: Giới Thiệu

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

 

*

 

a shy person, especially a girl or woman, who is frightened to involve herself in social activities and does not attract much interest or attention

Về việc này

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập anhhung.mobi English anhhung.mobi University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
English–Dutch Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *