1. Null values và null pointer (Giá trị null và con trỏ null)

Giống như các biến thông thường, con trỏ cũng không được khởi tạo khi chúng được thể hiện/khai báo (instantiated). Trừ khi có một giá trị được gán, nếu không thì con trỏ sẽ trỏ đến một số địa chỉ rác theo mặc định.

Đang xem: Null có nghĩa là gì trong lập trình máy tính?

Ngoài địa chỉ bộ nhớ ra, còn có một giá trị khác mà con trỏ có thể giữ: đó là giá trị null. Giá trị null là một giá trị đặc biệt, có ý nghĩa là con trỏ đang không trỏ đến bất cứ thứ gì. Một con trỏ chứa giá trị null được gọi là con trỏ null.

Trong C++, chúng ta có thể gán giá trị null cho một con trỏ bằng cách khởi tạo hoặc gán cho nó giá trị bằng 0.

float *ptr { 0 }; // ptr is now a null pointer float *ptr2; // ptr2 is uninitializedptr2 = 0; // ptr2 is now a null pointer
Con trỏ sẽ chuyển thành boolean false nếu chúng null, và boolean true nếu chúng không null. Do đó, chúng ta có thể sử dụng một câu lệnh kiểm tra điều kiện để kiểm tra liệu rằng một con trỏ có null hay không:

double *ptr { 0 }; // pointers convert to boolean false if they are null, and boolean true if they are non-nullif (ptr) std::cout Thực hành tốt: Hãy khởi tạo con trỏ với một giá trị null nếu bạn đang không gán giá trị nào cho chúng.

2. Dereferencing một con trỏ null

Trong bài trước, chúng ta đã biết rằng việc dereferencing một con trỏ rác sẽ dẫn đến các kết quả không xác định. Việc dereferencing một con trỏ null cũng sẽ dẫn đến lỗi hành vi không xác định (undefined behavior). Trong hầu hết các trường hợp, nó sẽ làm ứng dụng của bạn bị crash.

Về mặt khái niệm, điều này thật sự có ý nghĩa. Việc dereferencing một con trỏ có nghĩa là “đi đến địa chỉ mà con trỏ đang trỏ tới và truy cập vào giá trị ở đó”. Và một con trỏ null thì giữ địa chỉ nào bên trong nó. Vì thế, hãy thử nghĩ xem, khi bạn cố gắng truy cập giá trị tại địa chỉ đó, con trỏ nên làm thế nào đây? ☺

3. Null macro

Giải thích macro là gì: Một macro là một đoạn code đã được đặt tên. Bất cứ khi nào tên này được sử dụng, nó sẽ được thay thế bằng nội dụng của macro. Có hai loại macro. Chúng khác nhau chủ yếu ở về hình thức khi chúng được sử dụng. Các macro giống như đối tượng (Object-like macros) thì giống với các đối tượng dữ liệu khi được sử dụng, các macro giống hàm (Function-like macro) thì giống với các lời gọi hàm.

Quay trở lại với con trỏ, lưu ý rằng giá trị 0 không phải là một kiểu dữ liệu con trỏ, do đó việc gán 0 (hoặc NULL, trước C++ 11) cho một con trỏ để biểu thị rằng nó là con trỏ null dường như gây ra sự không nhất quán. Trong một số trường hợp hiếm, khi được sử dụng làm đối số theo nghĩa đen, nó thậm chí có thể gây ra sự cố vì trình biên dịch không thể hiểu được chúng ta đangmuốn nói đến một con trỏ null hay số nguyên 0.

#include // for NULL double *ptr { NULL }; // ptr is a null pointer
Trong trường hợp có khả năng NULL được định nghĩa là giá trị 0, khi thực hiện print(NULL) thực chất sẽ là gọi print(int), chứ không phải print(int*) như bạn vẫn mong đợi đối với một con trỏ null đúng nghĩa.

4. nullptr trong C++ 11

Để giải quyết vấn đề ở bên trên, C++ 11 đã giới thiệu 1 từ khóa mới gọi là nullptr. nullptr vừa là một từ khóa, và vừa là một giá trị hằng rvalue, giống như các từ khóa boolean là true và false.

Bắt đầu từ C++ 11, nullptr sẽ được ưu tiên hơn thay cho 0 khi chúng ta muốn có một con trỏ null:

/*** Cafedev.vn – Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam**
author cafedevn* Contact: cafedevn
Vn* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/*/#include #include // for NULL void print(int x){std::cout C++ sẽ ngầm định chuyển đổi nullptr thành bất kỳ kiểu dữ liệu con trỏ nào. Vì vậy, trong ví dụ trên, nullptr đã được chuyển đổi ngầm định thành một con trỏ kiểu nguyên, và sau đó giá trị của nullptr được gán cho ptr. Điều này có tác dụng làm cho con trỏ kiểu nguyên ptr trở thành một con trỏ null.

Chúng ta cũng có thể gọi một hàm với từ khóa nullptr làm tham số, nó sẽ khớp với bất kỳ đối số truyền vào nào của hàm mà nhận vào một giá trị con trỏ:

int *ptr { nullptr }; // note: ptr is still an integer pointer, just set to a null value
Thực hành tốt: Với C++ 11, hãy sử dụng từ khóa nullptr để khởi tạo con trỏ với một giá trị null.

5. std::nullptr_t trong C++11

C++ 11 cũng giới thiệu một kiểu dữ liệu mới gọi là std::nullptr_t (trong header ). std::nullptr_t chỉ có thể giữ một giá trị: đó là nullptr! Mặc dù điều này có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng nó lại hữu dụng trong một số tình huống. Nếu chúng ta muốn viết một hàm mà chỉ nhận vào đối số nullptr, vậy chúng ta sẽ thiết đặt kiểu dữ liệu nào cho đối số của hàm? Câu trả lời chính là std::nullptr_t.

/*** Cafedev.vn – Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam**
author cafedevn* Contact: cafedevn
Vn* Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/*/#include void print(int x){std::cout Có lẽ bạn sẽ không bao giờ cần phải sử dụng tới nó, nhưng việc biết thêm về một kiến thức mới chưa bao giờ là không tốt!

Khóa học Lập trình Lập trình C++ Khóa học lập trình C++ căn bản Con trỏ NULL trong C++ (NULL pointers)

Ah Là Gì? Các Thông Số Trên Bình Ắc Quy Có Ý Nghĩa Gì? Chỉ Số Ah Trên Ắc Quy Là Gì

Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất các bạn nên có kiến thức cơ bản về:

Trong bài ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

Giá trị null và con trỏ null (Null values and null pointers)Truy cập con trỏ null
Macro NULLnullptr trong C++11

Giá trị null và con trỏ null

Tương tự như các biến thông thường, con trỏ không được khởi tạo khi khai báo. Nếu con trỏ không được khởi tạo một giá trị, chúng sẽ chứa giá trị rác.

Ngoài địa chỉ vùng nhớ, có một giá trị mà con trỏ có thể giữ được, đó là giá trị null. Null là một giá trị đặc biệt, điều đó có nghĩa là con trỏ đó chưa trỏ đến địa chỉ nào cả. Con trỏ đang giữ giá trị null được gọi là con trỏ null (null pointer).

float *ptr{ 0 }; // ptr là 1 con trỏ nullfloat *ptr2; // ptr2 là con trỏ rácptr2 = 0; // ptr2 là 1 con trỏ null
Ta có thể sử dụng một điều kiện để kiểm tra xem một con trỏ có null hay không:double *ptr{ 0 };// con trỏ sẽ chuyển thành true nếu nó null, và false nếu nó không nullif (ptr)cout Output: con trỏ null.

Chú ý: Nên khởi tạo con trỏ là null nếu nó chưa trỏ đến một địa chỉ cụ thể nào khác.

Truy cập con trỏ null

Trong bài học trước, bạn đã biết được việc truy cập một con trỏ rác sẽ dẫn đến kết quả không xác định. Nếu truy xuất giá trị của con trỏ null, chương trình có thể bị đóng bởi hệ điều hành.

Macro NULL

Ngôn ngữ C (không phải C++) định nghĩa một macro tiền xử lý đặc biệt được gọi là NULL, nó có giá trị 0.

#define NULL 0Mặc dù đây không phải là một phần kỹ thuật của C++, nhưng nó hoạt động phổ biến trong mọi trình biên dịch C++:

double *ptr = NULL; // ptr là 1 con trỏ null
Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, macro NULL không phải là kỹ thuật trong C++, vì vậy cần tránh sử dụng nó trong C++.

nullptr trong C++11

Lưu ý rằng giá trị của 0 không phải là một kiểu con trỏ, do đó gán 0 cho một con trỏ để biểu thị rằng con trỏ là một con trỏ null là không nhất quán.

#include using namespace std;void do
Something(double *ptr){// ptr sẽ chuyển thành true nếu nó null, và false nếu nó không nullif (ptr)std::cout Để giải quyết những vấn đề này, C++11 giới thiệu một từ khóa mới có tên nullptr. nullptr là một hằng số rvalue, giống như các từ khóa boolean true false.

int *ptr = nullptr; // ptr là 1 con trỏ nulldo
Something(nullptr); // truyền con trỏ null vào hàm
Ngoài ra, C++11 còn định nghĩa một kiểu dữ liệu nullptr_t, nullptr_t chỉ có thể lưu trữ giá trị nullptr. Nhưng nó thường chỉ được sử dụng trong những trường hợp hiếm hoi, bạn hãy tìm hiểu thêm và chia sẽ trong comment bên dưới nhé.

Kết luận

Qua bài học này, bạn đã nắm được cơ bản về Con trỏ NULL trong C++ (NULL pointers). Lưu ý rằng ta nên khởi tạo con trỏ là null nếu nó chưa trỏ đến một địa chỉ cụ thể nào khác nhé.

Trong bài tiếp theo, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về những vấn đề xung quanh CON TRỎ & MẢNG TRONG C++(Pointers and arrays).

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Xem thêm: Giày boot nam da bò: 10 mẫu giày boot nam cổ cao đẹp, giầy boot nam cao cổ giá tốt t01/2023

Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện anhhung.mobi.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *