Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2015

1.2.10 Điều 12. Thẩm phán, Hội thẩm quần chúng xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán giải quyết và xử lý việc dân sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật

Bạn đang xem: Luật tố tụng dân sự năm 2015

1.3 Chương III. THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN1.4 Mục 1. NHỮNG VỤ VIỆC DÂN SỰ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN
1.6.1 Điều 43. Nguyên tắc xác định thẩm quyền của tòa án nhân dân trong trường hợp chưa tồn tại điều giải pháp để áp dụng
1.6.2 Điều 44. Trình tự, giấy tờ thủ tục thụ lý, giải quyết và xử lý vụ bài toán dân sự vào trường hợp chưa tồn tại điều khí cụ để áp dụng
1.7 Chương IV. CƠ quan TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ VIỆC cụ ĐỔI NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG
1.7.9 Điều 55. Thủ tục từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị chuyển đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký kết Tòa án
1.7.15 Điều 61. Thủ tục lắc đầu tiến hành tố tụng hoặc đề nghị biến đổi Kiểm ngay cạnh viên, soát sổ viên
1.11.9 Điều 83. Thủ tục phủ nhận giám định, thông ngôn hoặc đề nghị biến đổi người giám định, fan phiên dịch

Xem thêm: Sans-Serif Là Gì Và Ứng Dụng Của Nó Trong Thực Tiễn Ra Sao? Phông Chữ Serif Và Sans

1.13.5 Điều 115. Giao bạn chưa thành niên, fan mất năng lượng hành vi dân sự, fan có trở ngại trong nhấn thức, thống trị hành vi cho cá thể hoặc tổ chức triển khai trông nom, nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục
1.13.7 Điều 117. Buộc triển khai trước một trong những phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại vị tính mạng, mức độ khoẻ bị xâm phạm
1.13.8 Điều 118. Buộc người sử dụng lao cồn tạm ứng chi phí lương, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo đảm thất nghiệp, ngân sách chi tiêu cứu chữa tai nạn lao rượu cồn hoặc căn bệnh nghề nghiệp, chi phí bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho tất cả những người lao động
1.13.9 Điều 119. Trợ thì đình chỉ thi hành quyết định đối kháng phương kết thúc hợp đồng lao động, quyết định loại bỏ người lao động
1.13.24 Điều 134. đề nghị áp dụng giải pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi khiếu nại vụ án để đảm bảo an toàn lợi ích công cộng, tiện ích của bên nước, quyền và ích lợi hợp pháp của bạn khác
1.13.30 Điều 140. Năng khiếu nại, đề nghị về quyết định áp dụng, chũm đổi, hủy quăng quật hoặc ko áp dụng, nạm đổi, bỏ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời
1.13.31 Điều 141. Giải quyết khiếu nại, đề xuất về ra quyết định áp dụng, nuốm đổi, hủy quăng quật hoặc không áp dụng, rứa đổi, diệt bỏ giải pháp khẩn cấp cho tạm thời
1.16.1 Điều 151. Tiền lâm thời ứng túi tiền ủy thác tứ pháp ra nước ngoài, giá cả ủy thác bốn pháp ra nước ngoài