Electronic Arts Trò Chơi Điện Tử

Quyền riêng tư của khách hàng rất đặc biệt đối với anhhung.mobi và chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ quyền riêng rẽ tư của bạn một giải pháp nghiêm túc.

Bạn đang xem: Electronic arts trò chơi điện tử

Cơ chế này tế bào tả phương pháp Electronic Arts Inc. ("anhhung.mobi"), cách xử trí thông tin cá nhân mà công ty chúng tôi thu thập được về bạn khi bạn sử dụng những sản phẩm cũng như dịch vụ của cửa hàng chúng tôi hoặc khi chúng ta tham dự đa số sự khiếu nại trực tiếp bởi vì anhhung.mobi tổ chức hay liên kết tổ chức (gọi thông thường là "Dịch vụ").

Xem thêm: "Các Mạng Xuyên Biên Giới Tiếng Anh Là Gì Trong Tiếng Anh? Vùng Biên Giới Tiếng Anh Là Gì

Trong một trong những trường hợp, các công ty con của chúng tôi có thể được xem như là bên kiểm soát điều hành dữ liệu chủ quyền hoặc kết hợp cùng anhhung.mobi.

MỤC LỤC

1. Thông tin cửa hàng chúng tôi thu thập

Thông tin chúng tôi thu thập nhờ vào vào dịch vụ bạn sử dụng và cách các bạn sử dụng các dịch vụ đó.

A. Thông tin bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi