Cục Quản Lý Khám Chữa Bệnh Tiếng Anh Là Gì

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày trăng tròn tháng 6 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của cục Y tế;

Theo kiến nghị của cục trưởng Cục công nghệ thông tin,

Bộ trưởng bộ Y tế phát hành Thông tư phát hành Bộ tiêu chuẩn về ứng dụng technology thông tin tại các cơ sở đi khám bệnh, chữa bệnh.Bạn đang xem: Cục thống trị khám chữa bệnh dịch tiếng anh là gì

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Thông tứ này phát hành Bộ tiêu chí ứng dụng technology thông tin với hướng dẫn xác minh mức ứng dụng công nghệ thông tin tại đại lý khám bệnh, trị bệnh.

Bạn đang xem: Cục quản lý khám chữa bệnh tiếng anh là gì

2. Thông tứ này vận dụng cho cửa hàng khám bệnh, chữa căn bệnh đã được cấp chứng từ phép chuyển động theo phương pháp của phép tắc Khám bệnh, trị bệnh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tứ này, những từ ngữ sau đây được đọc như sau:

1. HIS là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Hospital Information System” được dịch lịch sự tiếng Việt là “Hệ thống tin tức bệnh viện”.

2. LIS là chữ viết tắt của cụm từ giờ Anh “Laboratory Information System” được dịch sang trọng tiếng Việt là “Hệ thống thông tin xét nghiệm”.

3. RIS là chữ viết tắt của cụm từ giờ đồng hồ Anh “Radiology Information System” được dịch quý phái tiếng Việt là “Hệ thống tin tức chẩn đoán hình ảnh”.

4. PACS là chữ viết tắt của nhiều từ giờ Anh “Picture Archiving and Communication System” được dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống tàng trữ và truyền thiết lập hình ảnh”.

5. EMR là chữ viết tắt của các từ giờ Anh “Electronic Medical Record” được dịch sang trọng tiếng Việt là “Bệnh án điện tử”.

 

6. CDR là chữ viết tắt của các từ tiếng Anh “Clinical Data Repository” được dịch sang tiếng Việt là “Kho tài liệu lâm sàng”.

7. CDSS là chữ viết tắt của cụm từ giờ đồng hồ Anh “Clinical Decision tư vấn System” được dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống cung cấp quyết định lâm sàng”.

8. Tiêu chuẩn chỉnh HL7 là chữ viết tắt của nhiều từ tiếng Anh “Health màn chơi 7 Standard” là tiêu chuẩn quốc tế cung ứng giao thức về quản ngại lý, hội đàm và tích hợp thông tin y tế điện tử thân các khối hệ thống thông tin y tế.

9. Tiêu chuẩn chỉnh HL7 CDA chữ viết tắt của cụm từ giờ đồng hồ Anh “Health màn chơi 7 Clinical Document Architecture” là tư liệu có kết cấu dựa trên định dạng XML quy định kết cấu và ngữ nghĩa dữ liệu lâm sàng giao hàng mục tiêu trao đổi tài liệu giữa các bên liên quan.

11. DICOM là chữ viết tắt của nhiều từ tiếng Anh “Digital Imaging Communication in Medicine” là tiêu chuẩn chỉnh quốc tế nhằm truyền tải, lưu trữ, truy xuất, in ấn, xử lý và hiển thị thông tin hình ảnh y khoa.

Xem thêm: Nghĩa Tào Khang Là Gì - Tào Khang Trong Lời Nói Hằng Ngày,

Điều 3. Ban hành Bộ tiêu chuẩn ứng dụng technology thông tin tại cơ sở khám bệnh, trị bệnh

Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại đại lý khám bệnh, chữa bệnh bao hàm 08 nhóm tiêu chuẩn về: Hạ tầng, phần mềm cai quản điều hành, HIS, RIS-PACS, LIS, phi chức năng, bảo mật thông tin và an ninh thông tin, EMR được giải pháp tại Phụ lục I Thông bốn này.

Điều 4. Nguyên tắc khẳng định mức ứng dụng technology thông tin

1. Mức ứng dụng technology thông tin tại các đại lý khám bệnh, chữa dịch được xác định theo bảng tổng hợp tiêu chuẩn để đánh giá mức ứng dụng technology thông tin tại đại lý khám bệnh, chữa dịch quy định trên Phụ lục II Thông tứ này.

2. Bảo vệ nguyên tắc khách quan, đúng mực và trung thực.

3. Buộc phải đạt tất cả tiêu chí tại mức đánh giá. Giả dụ có ít nhất 01 tiêu chuẩn không đạt thì xếp tại mức thấp hơn liền kề.

Điều 5. Khuyên bảo việc xác định mức ứng dụng technology thông tin

1. địa thế căn cứ vào vẻ ngoài tại Điều 3 cùng Điều 4 Thông bốn này, người đứng đầu cơ sở thăm khám bệnh, chữa dịch quyết định chi tiêu theo thẩm quyền và phát hành quyết định xác minh mức ứng dụng công nghệ thông tin tại các đại lý phụ trách. Vào trường hợp phải thiết, người đứng đầu tư mạnh sở đi khám bệnh, chữa bệnh thành lập và hoạt động Hội đồng trình độ chuyên môn hoặc thuê tổ chức tự do để hỗ trợ tư vấn việc xác minh mức ứng dụng công nghệ thông tin tại các đại lý phụ trách.

2. Quyết định xác minh mức ứng dụng technology thông tin của các đại lý khám bệnh, chữa bệnh yêu cầu được gửi báo cáo cơ quan thống trị cấp bên trên trực tiếp và gửi Cục công nghệ thông tin - cỗ Y tế.

3. Bạn đứng đầu tư mạnh sở khám bệnh, trị bệnh chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan cai quản cấp trên về việc xác minh mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cửa hàng phụ trách; tất cả trách nhiệm xác định lại nấc ứng dụng công nghệ thông tin trường hợp cơ quan thống trị y tế cấp cho trên kiểm soát phát hiện nay mức ứng dụng công nghệ thông tin tại đại lý khám bệnh, chữa bệnh dịch chưa tương xứng với văn bản báo cáo.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2018.

Điều 7. Tổ chức triển khai thực hiện

1. Các Vụ, Cục, Tổng cục, điều tra Bộ, Văn phòng cỗ thuộc cỗ Y tế gồm trách nhiệm:

a) Cục technology thông tin công ty trì, phối hợp với Cục làm chủ Khám, chữa dịch chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra và khám nghiệm việc tiến hành Thông bốn này; chào làng mức ứng dụng technology thông tin của các cơ sở thăm khám bệnh, chữa căn bệnh trên vn trên Trang tin tức điện tử tổng phù hợp của Cục technology thông tin (http://ehealth.gov.vn).

b) văn phòng và công sở Bộ, thanh tra Bộ, những Vụ, Cục, Tổng viên thuộc bộ Y tế phối hợp với Cục công nghệ thông tin tham tối ưu tác thống trị nhà nước đối với hoạt động ứng dụng technology thông tin theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Sở Y tế và Y tế Bộ, ngành có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, điều tra việc thực hiện Thông tư này theo thẩm quyền quản ngại lý; định kỳ hồi tháng 12 mỗi năm tổng hợp báo cáo Cục công nghệ thông tin - cỗ Y tế về tình trạng ứng dụng công nghệ thông tin của những đơn vị trực thuộc thẩm quyền cai quản lý.

3. Những cơ sở thăm khám bệnh, trị bệnh gồm trách nhiệm xác minh mức ứng dụng công nghệ thông tin và gồm văn bạn dạng báo cáo (mẫu chế độ tại Phụ lục III Thông tứ này) cơ quan làm chủ y tế cung cấp trên trực tiếp, ví dụ như sau:

a) Đối với các đại lý khám bệnh, chữa dịch trực thuộc bộ Y tế: Văn bạn dạng báo cáo nấc ứng dụng technology thông tin nhờ cất hộ về Cục technology thông tin - bộ Y tế.

b) Đối với đại lý khám bệnh, chữa bệnh dịch thuộc thẩm quyền quản lý của cỗ Quốc phòng, văn phiên bản báo cáo nấc ứng dụng công nghệ thông tin gởi về viên Quân Y - cỗ Quốc phòng; các đại lý khám bệnh, chữa căn bệnh thuộc thẩm quyền cai quản của cỗ Công an, văn bản báo cáo nút ứng dụng technology thông tin giữ hộ về viên Y tế - bộ Công an; cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền làm chủ của Bộ giao thông vận tải vận tải, văn bạn dạng báo cáo nút ứng dụng công nghệ thông tin giữ hộ về cục Y tế Giao thông vận tải đường bộ - Bộ giao thông vận tải Vận tải.

c) Đối với cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh dịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cửa hàng khám bệnh, chữa trị bệnh bao gồm trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dịch quy định tại điểm a cùng điểm b khoản 3 Điều này): Văn bản báo cáo nấc ứng dụng technology thông tin gởi về Sở Y tế nơi cửa hàng khám bệnh, chữa dịch đặt trụ sở.

d) Định kỳ hồi tháng 12 hằng năm báo cáo cơ quan cai quản y tế cấp trên thẳng về tình trạng ứng dụng technology thông tin.

Trong quá trình thực hiện tại nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị những tổ chức, cá nhân phản ánh về cỗ Y tế (Cục technology thông tin) giúp xem xét, giải quyết./.