BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Yết đế yết đế, tía la yết đế, bố la tăng yết đế, tình nhân đề tát bà ha. Cũng tức là: cố gắng cố gắng, cố gắng hơn nữa, cố gắng thêm hơn nữa, bờ giải thoát phía trên rồi...

Bạn đang xem: Bát nhã ba la mật đa


Bát Nhã cha La Mật Đa trung khu Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) là 1 trong trong các kinh căn phiên bản và đa dạng của Phật Giáo Đại Thừa. Bài bác kinh này là một trong trong những bài kinh của bộ Bát Nhã kết tập trên Ấn Độ qua bảy thay kỷ, từ năm 100 T.C.N. đến 600 C.N. Khi được truyền quý phái Trung Hoa.Tâm gớm đã được rất nhiều vị cao tăng chuyển dời từ tiếng Phạn quý phái tiếng Hán: ngài Cưu Ma La Thập dịch vào tầm năm 402-412 C.N., ngài Huyền Trang dịch năm 649 C.N., ngài Nghĩa Huyền (700 C.N.), ngài Pháp Nguyệt (732 C.N.), ngài bát Nhã cùng Lợi Ngôn (790 C.N.), ngài trí óc Luận (850 C.N.), ngài Pháp Thành (856 C.N.) và ngài Thi Hộ (980 C.N.). Vào các bản dịch nầy, phiên bản dịch của ngài Huyền Trang là nhiều nhất.
Riêng trên Việt Nam, bản dịch của ngài Huyền Trang được gửi sang chữ quốc ngữ Hán Việt cùng thường dùng để làm trì tụng hằng ngày. Quý vị cao tăng cũng đều có phát hành các sách để giải thích nghĩa kinh, trong các số ấy các sách của quý Hòa thượng yêu thích Thiện Hoa, ưa thích Thanh Từ, và Thích nhất Hạnh là phổ biến nhất.

Xem thêm: Top 10 Địa Chỉ Bán Tranh Thêu Chữ Thập Giá Tốt Tháng 2, 2022


*

Quán từ bỏ Tại người thương Tát hành thâm chén nhã bố la mật đa thời, chiếu con kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, ko bất dị sắc, sắc đẹp tức thị không, ko tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.
Bồ đề tát đõa y chén nhã ba la mật đa cố, chổ chính giữa vô quỷ quái ngại, vô quái hổ thẹn cố, vô hữu to bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu vớt cánh Niết bàn.
Cố tri chén bát nhã cha la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ độc nhất thiết khổ, chân thực bất hư.
*

*
*
*
*
*
*
*