15 Bài Toán Cơ Bản Và Nâng Cao Toán Lớp 3 Phần 3 Có Đáp Án, Chọn Lọc

Bài 1: Tính diện tính miếng bìa hình vuông, biết hình vuông vắn đó bao gồm chu vi là 3dm 2cm.

Bạn đang xem: 15 bài toán cơ bản và nâng cao toán lớp 3 phần 3 có đáp án, chọn lọc

Đáp án:

Đồi: 3dm 2cm = 32cm

Cạnh miếng bìa hình vuông vắn là: 32 : 4 = 8 (cm) 

Diện tích miếng bìa là: 8 x 8 = 16 (cm2)

Bài 2: Trong một xưởng may công nghiệp, cứ 15m vải vóc thì may được 5 bộ xống áo cùng một cỡ. Hỏi có 350m vải thì may được bao nhiêu bộ áo quần với cùng độ lớn đó cùng còn thừa mấy m vải?

Đáp án:

1 bộ áo quần cần số mét vải là: 15 : 5 = 3 (m)

350m may được: 350 : 3 = 116 bộ và quá 2m

Bài 3: Túi thứ nhất đựng 18kg gạo, cấp 3 lần túi sản phẩm hai. Hỏi đề xuất lấy sống túi thứ hai bao nhiêu kg gạo đổ lịch sự túi sản phẩm hai để số gạo ở nhị túi bởi nhau?

Đáp án:

Túi đồ vật hai đựng số gạo là: 18 : 3 = 6 (kg)

Cả nhị túi đựng số gạo là: 18 + 6 = 24 (túi)

Để số gạo 2 túi cân nhau thì từng túi có số gạo là: 24 : 2 = 12 (kg)

Số gạo phải mang ra ở túi thứ nhất là: 18 – 12 = 6 (kg)

Bài 4: Trong hình vẽ có ……góc vuông và……góc ko vuông?

*

Đáp án: 2 góc vuông, 4 góc ko vuông

Bài 5: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết cạnh AB = 16cm, BC = 20cm, cạnh CD bởi nửa tổng AB cùng BC. Cạnh AD gấp hai hiệu của AB và BC.

Đáp án:

Cạnh CD là: (16 + 20) : 2 = 18 (cm)

Cạnh AD là: (20 – 16) x 2 = 8 (cm)

Chu vi tứ giác ABCD là: 16 + 20 + 18 + 8 = 62 (cm)

Bài 6: Lớp 3A bao gồm 40 học sinh được chia thành 4 tổ, từng tổ lại chia phần đa thành 2 nhóm. Hỏi từng nhóm gồm bao nhiêu học tập sinh?

Đáp án:

Mỗi tổ tất cả số học sinh là: 40 : 4 = 10 (hs)

Mỗi nhóm có số học viên là: 10 : 2 = 5 (hs)

Bài 7: Khoanh tròn giải đáp đúng

a.Số tức khắc sau của số 39759

A. 39758

B. 39760

C. 39768

D.39769

Đáp án: B. 39760

b.Tìm số tròn nghìn trọng điểm số 9068 cùng 11982 là:

A.10000 cùng 12000

B. 10000 và 11000

C. 11000 với 9000

D. 12000 cùng 11000

Đáp án: B. 10000 với 11000

c. (98725 – 87561) x 3 = …..

A. 32493

B. 39432

C. 33492

D. 34293

Đáp án: C. 33492

d. 12356 + 62154 : 9 = …..

Xem thêm: Buy - Claire'S Korea Cloud9 Blanc De Whitening 50Ml

A. 29262

B. 39262

C. 19262

D. 18262

Đáp án: C. 19262

e. 3km 12m =…..

A. 312

B. 3012

C. 36

D.15

Đáp án: B. 3012

f. 4 giờ 9 phút = ….. Phút

A. 249 phút

B. 36 phút

C. 396 phút

D. 13 phút

Đáp án: A. 249 phút

Bài 8: một tổ thuỷ lợi đào được 132m mương vào 6 ngày. Hỏi đội kia đào được bao nhiêu m mương trong 7 ngày?

Đáp án:

1 ngày team thuỷ lợi đào được số mét mương là: 132 : 6 = 22 (m)

7 ngày đội thuỷ lợi đào được số mét mương là: 22 x 7 = 154 (m)

Bài 9: Tìm x

a) X + 7839 = 16784

b) 5 x X = 12475

c) X : 12457 = 9

Đáp án:

a/ X = 8945 b/ 2495 c/ 112113

Bài 10: Mẹ lấy 100000 đồng đi chợ, bà bầu mua đến Mai một đôi giầy hết 36500 đồng và cài một áo phông thun hết 26500 đồng. Số tiền còn lại mẹ dùng để mua thức ăn. Hỏi bà bầu đã dùng bao nhiêu tiền để mua thức ăn?

Đáp án:

Số chi phí mẹ dùng làm mua giày và áo là: 36500 + 26500 = 63000 (đồng)

Số tiền chị em dùng đề cài đặt thức ăn là: 100000 – 63000 = 37000 (đồng)

Bài 11: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng:

A. 4083 : 4 = 102 (dư 3)

B. 4083 : 4 = 120 (dư 3)

C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

D. 4083 : 4 = 12 (dư 3)

Đáp án: C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

Bài 12: Tích của số lớn nhất có 4 chữ số với số bé nhỏ nhất gồm 2 chữ số là:

A. 99990 

B. 89991

C. 9999

D. 8

Đáp án: A. 99990

Bài 13: Có 45kg bộ mì đựng phần đa trong 9 bao. Hỏi 75kg bột mì đựng đa số trong mấy bao như thế?

Đáp án:

Mỗi bao đựng số klg bột là: 45 : 9 = 5 (kg)

75kg đựng được số bao là: 75 : 5 = 15 (bao)

Bài 14: Tìm số x biết “thương của 62680 cùng x” thì bằng 8

A. X = 7835

B. X = 7845

C. X = 7836

D. X = 7735

Đáp án: A. X = 7835

Bài 15: 

1. Tính chu vi một hình chữ nhật, biết chiều lâu năm là 4m 30cm với chiều rộng là 80cm?

2Tính diện tích s của một miếng bìa hình chữ nhật, biết chiều nhiều năm là 8dm cùng chiều rộng lớn là 9cm?

Đáp án:

a/ Đổi 4m 30cm = 430cm

Chu vi hình chữ nhật là: (430 + 80) : 2 = 255 (cm)

b/ Đổi 8dm = 80cm

Diện tích mảnh bìa là: 80 x 9 = 720 (cm2)

Bài 16: Một trại nuôi gài có 792 nhỏ gà nhốt phần nhiều vào 9 ngăn chuồng. Bạn ta chào bán đi số bé gà thông qua số gà nhốt vào 2 ngăn chuồng. Hỏi tín đồ ta đã bán đi bao nhiêu con gà?

Đáp án:

Mỗi chống chuồng nhốt số con kê là: 792 : 9 = 88 (con)

Số gà đã bán là: 88 x 2 = 176 (con)

Bài 17: Tính cực hiếm biểu thức:

1. 124 x (24 – 4 x 6)

2. 50 + 50 x 2

3. 500 – 500 : 2

Đáp án:

1. 124 x (24 – 4 x 6) = 124 x (24 – 24) = 124 x 0 = 0

2. 50 + 50 x 2 = 50 x (1 + 2) = 50 x 3 = 150

3. 500 – 500 : 2 = 500 – 250 = 250

Bài 18: Tìm X:

1. 126 x X = 126

2. X : 9 = 2 (dư 4)

3. X x 6 = 3048 : 2

Đáp án:

1. X = 1

2. X = 9 x 2 + 4 = 22

3. X = 254

Bài 19: Một siêu thị có 132kg đường, đã buôn bán ¼ số kg đường đó cùng 9kg. Hỏi shop còn lại bao nhiêu kg đường?

Đáp án:

Số đường siêu thị đã chào bán là: 132 : 4 + 9 = 42 (kg)

Cửa hàng còn lại số mặt đường là: 132 – 42 = 90 (kg)

Bài 20: Tính diện tính của miếng bìa hình vuông, biết hình vuông đó tất cả chu vi là 3dm 6cm?

Đáp án:

Đổi 3cm 6cm = 36cm

Cạnh miếng bìa là: 36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích miếng bìa là: 9 x 9 = 81 (cm)

Bài 21: có 8 bao gạo đựng tất cả 448kg gạo. Hỏi tất cả 5 bao gạo như thế nặng bao nhiêu kg?

Đáp án: 

Mỗi bao đựng số gạo là: 448 : 8 = 56 (kg)

5 bao đựng số gạo là: 56 x 5 = 280 (kg)

Bài 22: Một siêu thị có 6 thùng nước mắm đồng nhất chưa tổng cộng 54 lít. Cửa hàng đã phân phối hết 36 lít. Hỏi cửa hàng còn lại từng nào thùng nước mắm.

Đáp án:

Mỗi thùng không số nước mắm nam ngư là: 54 : 6 = 9 (lít)

Cửa sản phẩm đã bán hết số thùng nước mắm là: 36 : 9 = 4 (thùng)

Cửa hàng còn sót lại số thùng nước mắm là: 6 – 4 = 2 (thùng)

Bài 23: ban đầu có 5 té tải chở tổng số 210 bao con đường vào kho, kế tiếp có thêm 3 xe pháo nửa chở con đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường được chở vào kho? (Biết các xe download chở số bao đường bởi nhau)

Đáp án:

Mỗi xe cộ chở số bao con đường là: 210 : 5 = 45 (bao)

3 xe pháo chở được số bao là: 3 x 45 = 135 (bao)

Số bao mặt đường được chở vào kho là: 210 + 135 = 345 (bao)

Bài 24: Hùng tất cả 56 ngàn đồng download được 8 quyển truyện, Dũng có thấp hơn Hùng 21 nghìn đồng. Hỏi Dũng sở hữu được bao nhiêu quyển truyện tranh?

Đáp án:

1 quyển truyện có giá là: 56: 8 = 7 (nghìn đồng)

Dũng có số tiền là: 56 – 21 = 35 (nghìn đồng)

Dũng thiết lập được số quyển truyện tranh là: 35: 7 = 5 (quyển)

Đáp án: 5 quyển truyện tranh

Bài 25: bao gồm một tổ học viên tham gia trồng rừng, tín đồ ta giao cứ 5 học sinh thì trồng 25 cây, nhưng thực tiễn mỗi học sinh lại trồng nhiều hơn nhiệm vụ được giao 2 cây buộc phải tổng số cây trồng được là 238 cây. Hỏi tổ học sinh đó tất cả bao nhiêu em?

Đáp án:

Theo trách nhiệm mỗi em trông số cây là:

25 : 5 = 5 (cây)

Thực tế từng em trồng số cây là:

5 + 2 = 7 (cây)

Tổ học sinh đó bao gồm số em là:

238 : 7 = 34 (em)

Đáp số: 34 em

Bài 26: Hai thùng có 58 lít dầu, nếu phân phối thùng độc nhất 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu nhát thùng thứ hai 2 lần. Hỏi từng thùng có bao nhiêu lít dầu?

Đáp án:

Nếu phân phối thùng duy nhất 5 lít thì tổng thể dầu gồm trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (lít)

Coi số dầu vào thùng thứ nhất lúc sau là 1 phần số dầu thùng thứ hai là 2 phần.

Tổng số phần đều nhau là: 1+ 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng thứ hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (lít)

Số dầu nghỉ ngơi thùng đầu tiên là: 58 – 42 = 16 (lít)

Bài 27: Để sẵn sàng cho một hội nghìn fan ta kê 9 hàng ghế đủ chỗ cho 81 tín đồ ngồi. Trên thực tiễn có mang lại 108 fan đến dự họp. Hỏi bắt buộc kê thêm mấy mặt hàng ghế nữa new đủ chỗ?

Đáp án:

Mỗi sản phẩm ghế bao gồm số vị trí là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số hàng ghế buộc phải kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 28: 7 bao xi-măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng trĩu 200g. 5 bao xi măng như vậy có khối lượng xi măng là từng nào kilogam?

Đáp án:

Đổi 350kg = 350000g

Mỗi bao xi-măng có cân nặng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như vậy chưa trọng lượng xi măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 29: Một vườn cây nạp năng lượng quả tất cả 5 mặt hàng cây hồng xiêm, mỗi sản phẩm 12 cây và tất cả 9 hàng cây táo, mỗi sản phẩm 18 cây. Hỏi vườn cửa cây nạp năng lượng quả đó có tất cả bao nhiêu cây?

Đáp án:

Số cây hồng xiêm trong vườn là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây táo khuyết là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn quả có toàn bộ số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 30: Ngày đầu tiên bán được 2358kg gạo, ngày máy hai bán được gấp 3 lần ngày máy nhất. Cả nhị ngày bán được số gạo là bao nhiêu?